Pulje PPA | Fælles om ny vedvarende energi til en forudsigelig pris
Energi Danmark logo

Fælles om ny vedvarende energi til en forudsigelig pris

Når flere forbrugskunder aftager el fra samme nyopførte vedvarende energianlæg kalder vi det en Pulje PPA. Med en sådan aftale prissikrer du dit elforbrug i en længere periode.

Pulje PPA

Med en Pulje PPA tilfører din virksomhed aktivt ny vedvarende energi til samfundet – også selvom din virksomhed ikke aftager hele produktionen fra et nyopført anlæg. Vi puljer flere virksomheder sammen, inden der nås en kritisk masse, som tilsammen dækker produktionen fra et nyopført energianlæg.

De seneste år er udviklingen inden for vindmøller og solceller accelereret med stormskridt. Både i forhold til antal og effektivitet. Det har åbnet nye muligheder for aktiv deltagelse i den grønne omstilling. Energi Danmark samarbejder med producenter af solcelle- og vindmølleanlæg, der er klar til at etablere ny, vedvarende energi til at dække dit energiforbrug.

12 virksomheder går sammen om at opføre ny solcellepark

Energi Danmark har på vegne af 12 kunder indgået en PPA (Power Purchase Agreement), der indebærer, at Better Energy opfører en helt ny solcellepark. PPA’en viser, hvordan flere virksomheder kan løfte i flok og sammen bidrage til den grønne omstilling.

Læs om hvor Energi Danmark gør det nemt at deltage i den grønne omstilling. 

Hvorfor vælge en Pulje PPA aftale? 


> Ny vedvarende energi: 
Der etableres ny vedvarende energi til at dække dit elforbrug,
hvorved du er med til at øge mængden af vedvarende energi i samfundet.

> Mindsket prisrisiko: Forud for hvert leveringsår, køber/sælger vi den ubalance,
der er mellem produktionen og dit forbrug. Du får således en fast pris på den månedlige mængde.

> Mit forbrug modsvarer ikke helt hel solcellepark: Med en Pulje PPA puljer
vi flere virksomheder sammen, så I sammen kan aftage produktionen.

Det giver værdi på bundlinjen – både økonomisk og miljømæssigt.

Er det dyrt at vælge en PPA?

Nej, det behøver ikke være dyrere end en almindelig elaftale. Med PPA-aftalen får du en attraktiv og forudsigelig pris.

Er det besværligt at indgå en PPA?

Nej. Når du vælger Energi Danmark som modpart, håndterer vi kontakten til producenten, selve el-leverancen og risikostyringen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det vil typisk tage omkring 12 måneder fra den dag, du retter henvendelse til os. Producenten opfører et nyt vedvarende energianlæg, hvorefter du kan aftage strøm fra en nyopført solcelleanlægget eller en nyopført vindmøllepark.

Denne type af PPA baner vejen for, at alle virksomheder, store som små, kan aftage strøm fra nyopførte anlæg, selvom deres forbrug alene ikke modsvarer en hel solcelle- eller vindmøllepark.
Mikkel Hauge Jensen, Sales Director i Energi Danmark
Mikkel Hauge Jensen, Sales Director i Energi Danmark

Sådan fungerer en Pulje PPA

  • Energi Danmark puljer flere virksomheder sammen for at dække produktionen fra et nyopført anlæg
  • Med kundernes mandat indgår Energi Danmark aftale med en producent, som etablerer ny vedvarende energi til at dække puljens elforbrug
  • Energi Danmark tager sig af kontakten til producent, selve el-leverancen og risikostyringen.
  • Du indgår en attraktiv, langsigtet prisaftale
  • Din virksomhed er fremtidssikret, både pris- og miljømæssigt.
Some alt text
Energi Danmark håndterer balancen i Chr. Hansens PPA

Energi Danmarks rolle i PPA aftalen mellem Chr. Hansen og Better Energy bliver at balancere både forbruger og producent samt håndtere prisrisici og Chr. Hansens ønske om at skabe en grøn balance for deres forbrug.

Chr. Hansen

Når du vil deltage aktivt
i den grønne omstilling

At købe grøn strøm har indtil nu været et spørgsmål om at reservere noget af den energi, som allerede er der i forvejen.

Vi kan nu tilbyde en aftale, hvor den miljøvenlige strøm kommer fra helt nyopstillede anlæg, som udelukkende er opført på baggrund af denne aftale. Udover at aftalen bidrager til CO2-neutralitet og giver reel værdi til din virksomheds CSR-regnskab, så kan det ligeledes være den strategiske vej til stabile, forudsigelige energiomkostninger de næste mange år.

Mikkel Hauge Jensen
Mikkel Hauge Jensen
Sales Director
Kim Nielsen
Kim Nielsen
Head of Sales Denmark