Bæredygtighed uden meromkostning

Når flere forbrugskunder aftager el fra samme nyopførte vedvarende energianlæg kalder vi det en Pulje PPA. Med en sådan aftale prissikrer du dit elforbrug i 10 år til en attraktiv, fast pris.

Pulje PPA - også for mindre virksomheder

Med en Pulje PPA tilfører din virksomhed aktivt ny vedvarende energi til samfundet - også selvom din virksomhed ikke aftager hele produktionen fra et nyopført anlæg. Vi puljer flere virksomheder sammen, inden der nås en kritisk masse, som tilsammen dækker produktionen fra et nyopført energianlæg. 

De seneste år er udviklingen inden for vindmøller og solceller accelereret med stormskridt. Både i forhold til antal og effektivitet. Det har åbnet nye muligheder for aktiv deltagelse i den grønne omstilling. Energi Danmark samarbejder med producenter af solcelle- og vindmølleanlæg, der er klar til at etablere ny, bæredygtig energi til at dække dit energiforbrug.

Sådan fungerer en Pulje PPA
  • Energi Danmark puljer flere virksomheder sammen for at dække produktionen fra et nyopført anlæg
  • Med kundernes mandat indgår Energi Danmark aftale med en producent, som etablerer ny vedvarende energi til at dække puljens elforbrug
  • Energi Danmark tager sig af kontakten til producent, selve el-leverancen og risikostyringen.
  • Du indgår en attraktiv, langsigtet prisaftale
  • Din virksomhed er fremtidssikret, både pris- og miljømæssigt. 
Denne type af PPA baner vejen for, at alle virksomheder, store som små, kan aftage strøm fra nyopførte anlæg, selvom deres forbrug alene ikke modsvarer en hel solcelle- eller vindmøllepark.
Viggo Aavang, Head of Sales Danmark i Energi Danmark
Energi Danmark håndterer balancen i Chr. Hansens PPA

Energi Danmarks rolle i PPA aftalen mellem Chr. Hansen og Better Energy bliver at balancere både forbruger og producent samt håndtere prisrisici og Chr. Hansens ønske om at skabe en grøn balance for deres forbrug.

Chr. Hansen
Energi Danmark håndterer 15.000 målepunkter i TDC NETs PPA

Når TDC NET i 2023 får strøm fra fire nye solcelleparker, håndterer Energi Danmark de mange målepunkter og sikrer en overskuelig afregning af PPA’en.

TDC NET
Energi Danmark sikrer overskuelig afregning af Lundbecks PPA

Der kan være flere udfordringer ved afregning af PPA’er. Lundbeck ønskede, at deres PPA skulle afregnes på samme måde som en almindelig elaftale; overskueligt og enkelt. Vi sørger for, at Lundbeck kan bibeholde samme transparente afregningsform som tidligere, uden uforudsete udgifter.

Lundbeck
Energi Danmark indgår PPA med Claus Sørensen A/S

I modsætning til mange PPA’er, hvor kunden skal indgå aftale om PPA med producenten samt separat el-leverance, så har Claus Sørensen A/S Energi Danmark som direkte modpart. Det betyder, at vi håndterer hele setuppet og tager os af kontakten til producenten, selve el-leverancen og risikostyringen.

Claus Sørensen A/S

Hvorfor vælge en Pulje PPA aftale? 


> Ny vedvarende energi: 
Der etableres ny vedvarende energi til at dække dit elforbrug,
hvorved du er med til at øge mængden af vedvarende energi i samfundet. 

> Prissikring og stabilitet: Du indgår en langsigtet fast prisaftale og er sikret en attraktiv, lav pris.

> Bæredygtighed: Med en PPA aftale tager din virksomhed aktiv del i den grønne omstilling. Aftalen bidrager til CO2-neutralitet og ansvarlighed i forhold til miljøet. 

Det giver værdi på bundlinjen - både økonomisk og miljømæssigt.

Vores Pulje PPA løsning er kategoriseret med to blade, jf. Forbrugerombudsmandens bladmærkeordning. Se mere her. 

Er det dyrt at vælge en PPA?

Nej, faktisk er en PPA billigere sammenlignet med priserne på NordPool/Nasdaq. Dit forbrug afregnes til en fast, lav pris.

Er det besværligt at indgå en PPA? 

Nej. Når du vælger Energi Danmark som modpart, håndterer vi kontakten til producenten, selve el-leverancen og risikostyringen. 

Hvordan kommer jeg i gang? 

Det vil typisk tage omkring 3 måneder fra en virksomhed retter henvendelse, til vi har fundet et projekt, du kan købe strømmen fra. Producenten opfører et nyt vedvarende energianlæg, hvorefter du kan aftage strøm fra en nyopført solcelleanlægget eller en nyopført vindmøllepark.

Grønt forbrug
uden meromkostning

At købe grøn strøm har indtil nu været et spørgsmål om at reservere noget af den energi, som allerede er der i forvejen.

Vi kan nu tilbyde en aftale, hvor jeres miljøvenlige strøm kommer fra helt nyopstillede anlæg, som udelukkende er opført på baggrund af denne aftale. Udover at aftalen bidrager til CO2-neutralitet og giver reel værdi til din virksomheds CSR-regnskab, så kan det ligeledes være den strategiske vej til stabile, lave energiomkostninger de næste mange år. Med en 10-årig aftale prissikrer du dit elforbrug og undgår at blive påvirket af prisudsving.

 

 

Viggo Aavang Jensen Head of Sales Denmark
Peter Lønbro Lehm Director, Customers