LeverandørService

Hos Energi Danmark tilbyder vi dig at tilmelde dine fremtidige regninger fra Energi Danmark til LeverandørService, hvilket svarer til Betalingsservice.

Med LeverandørService modtager du en faktura fra Energi Danmark, og så sørger vi for, at betalingerne klares nemt og automatisk og bliver betalt til tiden - hverken for tidligt eller for sent. Energi Danmark fremsender dokumentation for de træk, der er foretaget på den tilmeldte konto, så snart regningen/kreditnotaen er dannet - dog senest 3 dage før betaling.

LeverandørService kan bruges til alle betalingsfrister, og negative beløb (kreditopgørelser) bliver sat direkte ind på kundes konto.

Tilmelding til LeverandørService

Når du tilmelder dig LeverandørService, bliver dine oplysninger behandlet fortroligt og sendes på den samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet, dvs. via en krypteret linje. Dermed kan ingen andre læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Nets.

Klik her for at tilmelde dig LeverandørService (Du skal anvende tallene i debitorkontonummeret som ”kundenummer” i tilmeldingen.)

Nets (tidligere PBS) står bag LeverandørService.