Elproduktion | Håndtering, rådgivning og optimering
Energi Danmark logo

Elproduktion

Som elproducent kan du handle med el på det frie elmarked. Det kan imidlertid være svært at overskue den optimale driftsstrategi, da priser og markedsforhold konstant er under forandring. Derfor er et samarbejde med en balanceansvarlig aktør afgørende for at sikre din indtjening fremadrettet.

Hos Energi Danmark er vi eksperter i planlægning og rådgivning i forhold til elproduktion og elforbrug, og vi kan hjælpe dig med håndtering, rådgivning og optimering af din drift. Vores portefølje inkluderer alle typer af elproducenter, lige fra mindre decentrale kraftvarmeværker til affaldsforbrændinger og store centrale værker.

Som produktionsbalanceansvarlige giver vi dig markedets bedste rådgivning om planlægning af el- og varmeproduktion. Vi hjælper dig med risikostyring og prissikring, og med vores PBA-software sikrer vi, at du er klædt bedst muligt på til at optimere din drift og din indtjening.

Vores medarbejdere følger døgnet rundt udviklingen på el- og energimarkederne og grundet vores mangeårige erfaring som produktionsbalanceansvarlige, er vi eksperter i at analysere bevægelserne.

Vi håndterer følgende kundetyper:

Affaldsforbrændinger
Biomasseværker
Centrale værker
Danske kraftvarmeværker
Industrielle anlæg
Gartnerier
Elkedler
Regulerkraftanlæg
Vindmøller
Batterier
Varmepumper