Sådan tilsluttes og afregnes dine solceller - EnergiDanmark
Energi Danmark logo

Sådan tilsluttes og afregnes dine solceller

Som erhvervskunde er der mange muligheder for at bidrage til den grønne omstilling. Her forklarer vi om processen for at tilmelde og afregne solcelleanlæg. 

Der findes forskellige afregningsgrupper. I øjeblikket er det kun muligt at tilmelde nettoafregningsgruppe 3. Denne gruppe er øjebliksafregnet. Det betyder, at du kan blive afregnet for den overskudsproduktion, som solcelleanlægget leverer til nettet. Anlægget skal ejes af virksomheden og befinde sig på en adresse, som virksomheden ejer.

Før du anskaffer et solcelleanlæg

Du bør kontakte kommunen, da der kan være tilfælde, hvor kommunen skal godkende opsætningen af det påtænkte solcelleanlæg. Det er også en god idé at undersøge, hvor mange ampere, der er tilknyttet på den gældende adresse. Nogle netselskaber har en begrænsning for, hvor stort et solcelleanlæg kan være. Overstiger kapaciteten denne begrænsning, skal der tilkøbes flere ampere. Det skal gøres igennem autoriseret ellinstallatør og netselskabet. 

Aftale om tilslutning

Kontakt dit netselskab for aftale om tilslutning. Efterfølgende skal forbrug og produktionsmålepunktet tilmeldes ved din elleverandør. Da det kun er muligt at tilmelde sig nettoafregningsgruppe 3, skal der ikke ansøges om tilsagn ved Energistyrelsen. 

Afregning af forbrugs- og produktionsmålepunkt

Vær opmærksom på, at der kan være to målepunkter. Et målepunkt, som afregner forbruget på anlægget, og et produktionsmålepunkter, som afregner overskudsproduktionen. Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at din elleverandør er balanceansvarlig og dermed kan håndtere overskudsproduktionen, der leveres til net.

Hos Energi Danmark kan vi håndtere både forbrug og overskudsproduktion.

Ved spørgsmål omkring tilmelding eller afregning, kontakt vores Kundeservice

Nettoafregningsgrupper:

Nettoafregningsgruppe 3:

Nettoafregningsgruppe 3 er øjebliksafregnet. Det betyder, at produktion skal bruges i samme øjeblik, det produceres, da det ellers ryger ud på nettet. Der skal ikke ansøges om tilsagn ved Energistyrelsen ved øjebliksafregning. Netselskabet skal blot kontaktes for aftale om tilslutning.

Nettoafregningsgruppe 2:

Det er ikke længere muligt at søge tilsagn til gruppe 2, som er timebaseret afregning. De anlægsejere, der har modtaget et tilsagn, har to år til at etablere og få anlægget tilsluttet. De to år regnes fra tilsagnsdatoen. 

Det betyder, at der fortsat vil være anlæg, der bliver godkendt til timebaseret nettoafregning helt frem til 2024, da der pågik sagsbehandling i januar og februar 2022 af ansøgning om tilsagn om mulighed for timebaseret nettoafregning.

Nettoafregningsgruppe 6:

Nettoafregningsgruppe 6 er årsafregnet og overstiger ikke 6 kW. Der kan være nettoafregning med eller uden flexafregning.

Uden flexafregning sender elleverandør en månedlig opgørelse for forbrug. Energistyrelsen ufbetaler én gang årligt et pristillæg for det antal kWh, der registreres på målepunktet ”Overskudsproduktion”.

Flexafregnede anlægsejere modtager månedlige opgørelser for forbrug. Produktion afregnes ved anden aktør, og Energistyrelsen udbetaler pristillæg for det antal kWh, der registreres på målepunktet ”Overskudsproduktion”.

 

 

 

 

Før du installerer et nyt solcelleanlæg, skal du søge om tilsagn til nettoafregning og evt. pristillæg, når det er muligt. Læs om ordningerne og hvordan du ansøger.