Om Energi Danmark Securities

Formålet med Energi Danmark Securities (EDS) er at hjælpe virksomheder med effektiv risikostyring på de meget volatile energimarkeder.

Vores mål er - i tæt samarbejde med virksomheden - at fastsætte den mest optimale individuelt baserede og langsigtede strategi ud fra følgende faktorer:

  • Virksomhedens forbrugsmønster
  • Risici
  • Afkast
  • Markedssituation


Vi leverer porteføljeforvaltning for alle selskaber i Energi Danmark koncernen og har derfor en stor international rolle i forhold til den fortsatte vækst og værdiskabelse for kunder i alle lande.

Gennem årene har vi opnået en unik position på energimarkedet som leverandør af porteføljeforvaltning til en række af de største nordiske virksomheder. I 2017 var den samlede portefølje under forvaltning været ca. 13 TWh målt pr. år. Der forventes fremadrettet en vækstrate på 15-20 % på årlig basis, svarende til tidligere års vækstrater.

Vi har et internationalt porteføljeteam med forankring i København, og porteføljeforvalterne repræsenterer samlet set mange års erfaring i energimarkedet. Vi ansætter løbende internationale porteføljeforvaltere for at opfylde kundernes stigende behov og for at kunne opfylde det stigende behov for at fokusere på den enkelte kunde.

Virksomheden kan deltage aktivt i porteføljeforvaltningen, eller overlade det helt til EDS.

Det er vores ambition at være blandt de førende internationale virksomheder inden for porteføljeforvaltning. Vi er virksomhedernes langsigtede samarbejdspartner på energiområdet!

Kontakt Energi Danmark Securities