KARA/NOVEREN | Tæt kontakt mellem vagtordningen og KARA/NOVEREN
Energi Danmark logo

ARGO

Tæt kontakt mellem vagtordningen og ARGO

”Der er ikke langt fra PBA-vagten til vores kontrolrum og derfor ikke langt til et godt råd.” Niels Kallehauge, driftsleder ved ARGO.

ARGO (tidligere: Kara/Noveren) råder over to topmoderne kraftvarmeværker, som producerer både fjernvarme og el. Kraftvarmeværket, som producerer el og varme ved affaldsforbrænding, har 37 ansatte og ca. 100.000 kunder.

Niels Kallehauge har været driftsleder siden 2010, og han fortæller, at ARGO i det daglige nyder godt af supporten fra Energi Danmark. Han oplever, at Energi Danmark er meget opmærksomme på kraftvarmeværkets behov, fx i forbindelse med indmelding, og det skaber tryghed.

Energi Danmarks rådgivning og i særdeleshed vagtordningen sparer os for tid i det daglige. Der er ikke langt fra vagten til vores kontrolrum og derfor ikke langt til et godt råd. Vi bliver kontaktet, hvis det pludselig koster at producere eller i tilfælde af driftsstop. Så hjælper Energi Danmark os med at afdække manglende produktion via Intraday-handel i stedet.
Niels Kallehauge, driftsleder ved ARGO

ARGO har også oplevet en uventet fordel ved at være kunde hos Energi Danmark. Kraftvarmeværket skal betale for udledning af CO2, men Niels Kallehauge manglede rådgivning og viden omkring CO2-kvoter, da han skulle lægge en strategi for indkøb.

”Vi har et rigtig velfungerende samarbejde med medarbejderne i Energi Danmarks Handelsafdeling. De yder kvalificeret rådgivning om, hvornår det er mest fordelagtigt for os at købe CO2-kvoter, og sammen har vi lagt en strategi for vores CO2-indkøb, så vi handler på de mest optimale tidspunkter,” afslutter Niels Kallehauge.

Kontakt Energi Danmark