Spot-el


Med en Spotaftale opnår din virksomhed en variabel pris time for time. Prisen fastsættes på spotmarkedet dvs. den nordiske elbørs, Nord Pool, på baggrund af udbud og efterspørgsel. Din virksomhed skal dog være risikovillig, da der kan forekomme betragtelige prisudsving på time-, dags-, uge- og månedsbasis, idet prisen blandt andet fastsættes af vandkraftproducenternes ressourcesituation og belastningen på elkablerne. Ved indgåelse af en Spotaftale kender du således ikke din endelige elpris, da denne er variabel.

Ved indgåelse af en Spotaftale betaler du den reelle spotpris på el, og der er ingen risikopræmie forbundet hermed. Spot er et fleksibelt produkt, som altid kan konverteres til en hvilken som helst aftaleform gældende fra førstkommende måned.

Hvad bestemmer Spotprisen?

Vil du vide mere?

Hør mere om fordelene ved at være kunde hos Energi Danmark. Når du trykker send, giver du Energi Danmark lov til at behandle dine angivne persondata, så vi kan give dig den bedst mulige service.
Please provide a value for Virksomhed