Spot-el | Elaftale med variabel pris time for time
Energi Danmark logo

Følg markedet time for time: Spot-el

Med en Spotaftale opnår din virksomhed en variabel pris time for time. Prisen fastsættes på spotmarkedet dvs. den nordiske elbørs, Nord Pool, på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Hvad bestemmer spotprisen?

Handlen sker på adskillige elbørser i Europa, og spotprisen fastlægges på timebasis. De faktorer, som påvirker elprisen, er i høj grad afhængige af de regionale geografiske og politiske forhold og kan variere meget fra land til land.

Din virksomhed skal være risikovillig, da der kan forekomme betragtelige prisudsving på time-, dags-, uge- og månedsbasis, idet prisen blandt andet fastsættes af vandkraftproducenternes ressourcesituation og belastningen på elkablerne. Ved indgåelse af en Spotaftale kender du således ikke din endelige elpris, da denne er variabel.

Ved indgåelse af en Spotaftale betaler du den reelle spotpris på el, og der er ingen risikopræmie forbundet hermed. Spot er et fleksibelt produkt, som altid kan konverteres til en hvilken som helst aftaleform gældende fra førstkommende måned.

Hvorfor vælge en Spot-aftale?

> Reel pris time for time: Der er ingen risikopræmie ved en spot-aftale, og du betaler kun den reelle pris.

> Udnyt billige nattetimer: Der kan være penge at spare, hvis din virksomhed har mulighed for at lægge produktionen i nattetimerne. Her er prisen sædvanligvis billigere.

> Fleksibelt produkt: Spot-aftalen er fleksibel og kan altid konverteres til en hvilken som helst Fast pris-aftale fra førstkommende måned.

Vi anbefaler, at du kombinerer din Spot-aftale med Pulje-el eller Index.

Hvorfor kombinere Spot-aftalen med en anden aftale?

> Sårbarhed ved prisstigninger: Du kender ikke den endelige afregningspris på en Spot-aftale, og derfor anbefaler vi, at du afdækker en større del af dit forbrug med en af vores fast pris-aftaler, så din virksomhed mindsker sårbarheden i tilfælde af prisstigninger.

> Kend din pris: Følger du spotmarkedet, får du en variabel pris. Det gør det svært at budgettere med dine udgifter til el. Kombinerer du din Spot-aftale med en fast pris-aftale, kender du en større del af din pris, og du undgår at blive påvirket af prisudsving i helt så høj grad.

> Spar interne ressourcer:  Måske er du nervøs for udviklingen i spotpriserne. Måske bruger du mange ressourcer på at følge udviklingen på elmarkedet. Ved at afdække en del af dit forbrug med en af vores andre aftaler, som indeholder en fast pris, behøver du ikke bruge helt så mange ressourcer på at følge udviklingen i markedet.

Risikovillighed kombineret med fast pris i højsæson

En større international produktionsvirksomhed har valgt en kombination af Spot og Fast Pris. Vi har siden 2005 rådgivet kunden, som har oplever stor fordel af denne priskombination.

Fast Pris-aftalen mindsker risikoen i årets travleste perioder og sikrer, at risikoen for prisudsving koncentreres til kun at berøre en mindre del af produktionen. Uden for højsæsonen – når produktion og elforbrug er mindre – gælder en Spot-aftale, og virksomheden har derved mulighed for at reducere udgifterne, hvis spotprisen er favorabel.

Vil du vide mere?

Mikkel Hauge Jensen
Mikkel Hauge Jensen
Sales Director
Bliv en del af Danmarks største puljeordning

Vores

overblik din

tryghed