Fast Pris | Inkl. eller ekskl. balanceomkostninger
Energi Danmark logo

Fast Pris – Inkl. eller ekskl. balanceomkostninger

Fast Pris henvender sig til møllejeren, som gerne vil sikre den fremtidige elpris i spotmarkedet uden samtidig at sikre sig mod varierende balanceomkostninger. Dermed opnår man som mølleejer høj grad af budgetsikkerhed, da afregningsprisen er kendt over en given periode.

Fast afregningspris: Fast Pris sikrer mølleejeren imod udsving i spotmarkedet, hvor elprisen bestemmes af udbud og efterspørgsel time for time. I dette timemarked kan elprisen variere meget hen over året, og i perioder med meget vind er der risiko for, at spotprisen kan blive presset ned, da vindmøller har relativt lave produktionsomkostninger.

Afregning af balanceomkostninger: Fast Pris sikrer ikke mod udsving i balancemarkedet. Med dette produkt vil balanceomkostningerne variere på månedsbasis og blive opkrævet separat på månedsafregningen.

Offentlige produktionstilskud: Udbetales direkte til mølleejeren fra Energinet og er ikke inkluderet i kontraktprisen for Energi Danmarks produkter.

Eksterne tariffer og gebyrer: Fremgår separat på månedsafregningen for Fastpris og er ikke inkluderet i kontraktprisen.

Administrationsomkostninger: Er inkluderet i kontraktprisen for Fastpris og opkræves ikke separat.

Vil du sprede din afdækningsrisiko?: Hvis du er usikker på, hvilken retning elmarkedet vil bevæge sig fremadrettet, giver Energi Danmark dig muligheden for at prissikre en delmængde af din forventede produktion over flere omgange. Eksempelvis kan du vælge at prissikre 50 % af din produktion for en fremtidig periode på ét tidspunkt, se tiden an og derefter vurdere om resterende 50 % af produktionen skal prissikres. På den måde får du mulighed for at skære prissikringen ud i mindre bidder. Et alternativ til denne strategi kan desuden være at vælge Energi Danmarks porteføljeprodukt, hvor beslutningen om, hvornår der skal prissikres, overlades til Energi Danmark A/S.

Anders Møller Sørensen
Anders Møller Sørensen
Senior Energy Risk Advisor, Specialist: Wind