Kraftvarmeværker | Produktionsbalanceansvarlig rådgivning
Energi Danmark logo

Kraftvarmeværker

Som balanceansvarlig aktør rådgiver Energi Danmark om planlægning af el- og varmeproduktion for både centrale og decentrale kraftvarmeværker. Ud over at håndtere salget af el på den fællesnordiske elbørs, Nord Pool, giver vi dig også mulighed for at optimere din indtjening med deltagelse på markederne for systemydelser, herunder de manuelle og frekvensstyrede reserver.

Hos Energi Danmark tilbyder vi seriøs rådgivning om elproducenternes muligheder både nu og i fremtiden.

Energi Danmark har været produktionsbalanceansvarlig siden begyndelsen af 2005, og vi har dermed stor erfaring og ekspertise inden for samarbejdet med decentrale kraftvarmeværker og vindmølleejere.

Som balanceansvarlig for decentrale kraftvarmeværker tilbyder Energi Danmark:

 • Vores PBA-software til planlægning af elproduktionen
 • Varmeplan
 • Automatisering af drift
 • Håndtering af elkedler og varmepumper
 • Deltagelse i markedet for reserve- og regulerkraft samt frekvensstyrede reserver
 • Finansiel rådgivning
 • Håndtering af oprindelsesgarantier og andre typer certifikater
 • Sikring af elproduktion og grundbeløb
 • Døgnbemandet vagtordning
 • Rådgivning om udvikling i elmarkedet
 • Rådgivning om driftsstrategi

Vores rådgivning

Energi Danmark følger udviklingen på elmarkedet døgnet rundt for at tilbyde dig den bedst mulige rådgivning om finansiel prissikring og risikostyring. Med os som partner får du et fundament af viden, som gør det let at træffe de rigtige beslutninger.

Energi Danmark tilbyder ærlig og dedikeret rådgivning om kraftvarmeværkets muligheder både nu og i fremtiden. Vi sikrer via vores overblik over udviklingen på markedet, at kunderne altid kan planlægge deres drift og optimere deres indtjeningsmuligheder.

Some alt text
Nykøbing Sjælland Varmeværk

”Vi er trygge ved samarbejdet og har stor glæde af vagtordningen, som altid giver hurtigt og præcist svar.” Klaus Hansen, driftsleder ved Nykøbing Sj. Varmeværk.

Læs mere