Brovst Fjernvarme | Professionel håndtering af elkedel
Energi Danmark logo

Brovst Fjernvarme

Professionel håndtering af Brovst Fjernvarmes elkedel

”PBA-softwaren er et meget brugervenligt værktøj, som sparer mig for tid i mit daglige arbejde.” Ole K. Jensen, driftsleder ved Brovst Fjernvarme.

Brovst Fjernvarme er et mellemstort fjernvarmeværk med fire ansatte. Værket, som dagligt leverer el til ca. 1.300 forbrugere, har ud over to gasmotorer også en elkedel, der anvendes til manuel nedregulering. Ole K. Jensen har været driftsleder siden 2009. Om årsagen til, hvorfor netop Energi Danmark blev valgt som balanceansvarlig, fortæller han:

”Energi Danmark kunne tilbyde væsentligt bedre vilkår i forhold til håndteringen af vores elkedel, og de havde gjort sig mange tanker om, hvordan man bedst muligt agerer på regulerkraftmarkedet. En konkurrencedygtig pris var derfor en af de afgørende faktorer for valget af Energi Danmark.”

Elkedlen fungerer ved, at Brovst Fjernvarme stiller elkedlen til rådighed i tilfælde af overproduktion af el. På den måde kan Brovst Fjernvarme aftage el fra markedet og derigennem opnå en ekstra indtjening.

Hver dag har Ole K. Jensen stor glæde af Energi Danmarks PBA-software, hvor han let kan indmelde produktionen og få et overblik over driften.

PBA-softwaren er et meget brugervenligt værktøj, som sparer mig for tid i mit daglige arbejde. Jeg kan let overskue KIP-priser og danne mig et overblik over den givne situation. Samtidig sker der en løbende udvikling af PBA-softwaren, som gør, at der hele tiden kommer nye funktioner og automatikker. Fx havde vi på et tidspunkt nogle ønsker til softwaren, som Energi Danmark efterfølgende implementerede. Den konstante udvikling gør derfor værktøjet meget brugbart for mig.
Ole K. Jensen, driftsleder ved Brovs Fjernvarme
Kontakt Energi Danmark