At arbejde for Energi Danmark | Vores vigtigste ressource
Energi Danmark logo

At arbejde for Energi Danmark

I Energi Danmark møder du engagerede, kompetente og hjælpsomme kollegaer inden for alle forretningsområder. Vi betragter vores medarbejdere som vores vigtigste ressource, og da vi er en værdibaseret virksomhed, sætter vi fokus på adfærd og rammer frem for regler.

Vi baserer vores ledelse på helhedssyn og tillid samt respekt for den enkelte medarbejder. Det er af afgørende betydning, at du som medarbejder har arbejdsvilkår, der giver dig plads og lyst til at udfolde dit fulde potentiale. Vi skaber et godt arbejdsmiljø gennem ansvarlighed, åbenhed og hjælpsomhed.

For os er det afgørende, at vi hele tiden udvikler os. Derfor ikke bare vedligeholder men højner vi også uddannelsesniveauet hos vores medarbejdere via målrettet efteruddannelse, så vi til stadighed kan præge udviklingen i energibranchen og nå vores strategiske mål.

Vi tilbyder attraktive ansættelsesvilkår og stiller samtidig krav til dig om personlige og faglige egenskaber, der matcher vore forretningsværdier.

Vores kultur

Energi Danmark er en international energihandelskoncern, der fortsat vokser og bevæger sig ud i nye markeder i Europa. Vi er en organisation med højt til loftet, store ambitioner og med viljen til at forbedre og forny os hele tiden.

Hos Energi Danmark koncernen ønsker vi, at vores medarbejdere er kompetente og dedikerede i deres daglige arbejde. Vi har fokus på at arbejde sammen på tværs af lande af landegrænserne og at være troværdige og rettidige i alt, hvad vi gør. Som medarbejder i Energi Danmark koncernen vil du opleve, at du hurtigt får ansvar og er med til at gøre en forskel. Du får gode muligheder for at udvikle dig, og både som nyuddannet og som erfaren medarbejder vil du opleve et fagligt udfordrende og dynamisk miljø.

Vi har i Energi Danmark koncernen et kontinuerligt fokus på at fejre vores successer, styrke teamwork og sikre en høj medarbejdertrivsel. På ledelses- såvel som medarbejderniveau arbejder vi dagligt med initiativer til at fremme trivsel. Vi tror på, at trivsel giver de bedste forudsætninger for at skabe gode resultater og danne grobund for udvikling.

Jeg mener, at man skal være omstillingsparat for at kunne fordybe sig i enkelte opgaver og samtidig være klar til at agere hurtigt, hvis en anden opgave kræver, at det skal gå stærkt
Pia Liske Iversen, Project Manager Assistant