Balanceomkostninger | Minimering af balanceomkostninger
Energi Danmark logo

Balanceomkostninger

Som balanceansvarlig aktør indsender Energi Danmark A/S hver dag en produktionsplan for vores vindmølleportefølje til systemoperatøren Energinet. Produktionsplanen beskriver, hvor meget el vi forventer, møllerne vil producere på timebasis i kommende døgn.

Balanceomkostninger opstår, når produktionsplanen ikke stemmer overens med den realiserede produktion på timebasis. Eksempelvis kan vejrudsigten tage fejl i forhold til vindstyrke eller tidspunkt for, hvornår en given front rammer Danmark.                    

I hver time i driftsdøgnet sammenlignes den realiserede produktion med produktionsplanen, som blev afsendt dagen før. Producerer porteføljen mindre/mere end planlagt, er vi nødt til at købe/sælge den manglende/overskydende el i balancemarkedet. Energi Danmarks balanceomkostninger er altså de samlede omkostninger ved at balancere vindmølleporteføljen i driftsdøgnet.

Efter hver måned opgøres de samlede balanceomkostninger på porteføljeniveau. Den samlede balanceomkostning fordeles over alle kWh, som vores portefølje har produceret i løbet af måneden. Den gennemsnitlige balanceomkostning i Energi Danmarks portefølje var i 2016 hhv. 0,52 øre/kWh på DK1 og 0,78 øre/kWh på DK2.

Overordnet kan to faktorer betyde højere balanceomkostninger for mølleejerne:       

1. Afvigelser mellem produktionsplanen og den realiserede elproduktion i porteføljen.

Afvigelsernes størrelse afhænger hovedsageligt af kvaliteten på vores produktionsplaner, som er baseret på forskellige vejrprognoser. Denne faktor kan Energi Danmark selv påvirke, og vi bruger mange ressourcer på, at optimere vore produktionsplaner.

2. Et anstrengt balancemarked.                     

En lang isvinter kan være et eksempel på en situation, hvor balancemarkedet kan blive meget anstrengt. Når balancemarkedet er anstrengt, er der høj efterspørgsel på regulerkraft, og det kan blive dyrt at handle, hvis produktionsplanen afviger fra den realiserede produktion. I et anstrengt marked kan ubalancer på få MWh i vindporteføljen altså blive ‘meget’ dyre og påvirke den samlede balanceomkostning for hele måneden.

Anders Møller Sørensen
Anders Møller Sørensen
Senior Energy Risk Advisor, Specialist: Wind