Koncernoverblik | Få et overblik over Energi Danmark koncernen
Energi Danmark logo

Koncernoverblik

Her kan du finde informationer om Energi Danmark koncernens ledelse, bestyrelse og aktionærer.

Opbygning

Ledelse

Management Team ved Energi Danmark A/S udgøres af følgende personer:

Louise Hahn, CEO

Ole Joachim Jensen, CFO

Mia Hansson, SVP International Sales and Origination

Thomas Bech Pedersen, SVP ED Business Support

Dorthe Rømer Frost, SVP People Communications & ESG

Ronni Bruun Bodal, VP Proprietary Trading

Morten Sønderby Hansen, VP Trading Services, Cross Commodity and Renewables

Mads Bang-Christensen, VP Group Legal

Magnus Thomsen, VP Group Administration

Bestyrelse og aktionærer

Følgende personer er medlem af Energi Danmarks bestyrelse:

Formand, adm. direktør Jesper Hjulmand, Andel

Næstformand, adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi

Økonomidirektør, Morten Bryder Pedersen, NRGi

Økonomidirektør, Ole Hillebrandt Jensen, Andel

Bestyrelsesmedlem, Anne Broeng

Bestyrelsesmedlem, Torben Möger Pedersen

Energi Danmark A/S har følgende aktionærer:

AKTIONÆRER
NOM. AKTIEBELØB % EJERANDEL
Andel A.M.B.A. 227.696.392 45,54
NRGi A.M.B.A. 181.748.461 36,35
Andel Energi A/S 90.555.147 18,11
TOTAL 500.000.000 100,00

Koncernvederlagspolitik

I overensstemmelse med generelle retningslinjer for god selskabsledelse samt anbefalinger for god selskabsledelse for forbrugerejede forsyningsselskaber har Energi Danmark udarbejdet en politik for honorarer og løn/kompensation. Politikken opstiller virkeområde, formål og principper for honorarer og løn/kompensation for bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Energi Danmark. I tilfælde af specifikke regler om aflønning i et af Energi Danmark-koncernens selskaber skal dette selskab leve op til disse bestemmelser.