Koncernoverblik | Få et overblik over Energi Danmark koncernen
Energi Danmark logo

Koncernoverblik

Her kan du finde informationer om Energi Danmark koncernens ledelse, bestyrelse og aktionærer.

Opbygning

Ledelse

Executive Management Committee ved Energi Danmark A/S udgøres af følgende personer:

Louise Hahn, CEO

Mia Hansson, Director International Sales and Origination

Thomas Bech Pedersen, CEO for ED Business Support

Mads Bang-Christensen, Head of Group Legal

Anne Katrine Høgh-Nørregaard, HR Manager

Bestyrelse og aktionærer

Følgende personer er medlem af Energi Danmarks bestyrelse:

Formand, adm. direktør Jesper Hjulmand, Andel

Næstformand, adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi

Økonomidirektør, Morten Bryder Pedersen, NRGi

Økonomidirektør, Ole Hillebrandt Jensen, Andel

Eksternt bestyrelsesmedlem, Anne Broeng

Eksternt bestyrelsesmedlem, Torben Möger Pedersen

 

 

Energi Danmark A/S har følgende aktionærer:

AKTIONÆRER
NOM. AKTIEBELØB % EJERANDEL
Andel A.M.B.A. 227.696.392 45,54
NRGi A.M.B.A. 181.748.461 36,35
Andel Energi A/S 90.555.147 18,11
TOTAL 500.000.000 100,00

Koncernvederlagspolitik

I overensstemmelse med generelle retningslinjer for god selskabsledelse samt anbefalinger for god selskabsledelse for forbrugerejede forsyningsselskaber har Energi Danmark udarbejdet en politik for honorarer og løn/kompensation. Politikken opstiller virkeområde, formål og principper for honorarer og løn/kompensation for bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Energi Danmark. I tilfælde af specifikke regler om aflønning i et af Energi Danmark-koncernens selskaber skal dette selskab leve op til disse bestemmelser.