Miljøvenlig El-bevis for vindenergi og vandkraft | Bæredygtighed
Energi Danmark logo

Miljøvenlig El

Ved køb af Miljøvenlig El medvirker du til at gøre det mere attraktivt at producere bæredygtig energi. I tillæg til din elaftale kan du sikre dig, at der købes oprindelsesgarantier svarende til dig behov. På den måde sikrer du, at den mængde strøm, din virksomhed bruger, er dækket af energi fra vedvarende energikilder.

Der kan være mange grunde til at vælge Miljøvenlig El:

 • Din virksomhed kan kalde sig CO2-neutral på el-forbruget
 • Interne krav til virksomhedens energipolitik
 • Udbygning af virksomhedens klimastrategi
 • Social ansvarlighed
 • Eksterne krav fra samarbejdspartnere
 • Mulighed for branding af virksomhedens miljøprofil
 • Ønske om miljøorienteret ekstern profilering
 • Forankring af miljøbevidsthed blandt virksomhedens medarbejdere

Der bliver dog ikke produceret mere miljøvenlig energi ved, at du køber Miljøvenlig El hos Energi Danmark – med mindre din virksomhed køber en vindmølle. Men på længere sigt vil købet af Miljøvenlig El kunne gøre det mere attraktivt at producere energi, som tager hensyn til miljøet.

I stikkontakten findes en blanding af strøm fra vedvarende energikilder og fossile brændsler, og under el-deklarationer kan du se sammensætningen af en kWh og påvirkningen af miljøet.

Miljøvenlig El fra vindenergi

Din virksomhed har mulighed for at købe Miljøvenlig El gennem vindenergi fra danske vindmøller. Du kan vælge, om din virksomhed skal afdække energiforbruget helt eller delvist gennem køb af el fra danske vindmøller.

Ved køb af vindenergi får din virksomhed følgende:

 • Bevis på køb af Miljøvenlig El fra Energi Danmark
 • Individuel deklaration
 • Certifikat, som garanterer oprindelse fra danske vindmøller

Miljøvenlig El fra vandkraft

Din virksomhed kan købe Miljøvenlig El produceret på vandkraft fra nordiske vandkraftværker. Også her bestemmer også, om din virksomhed skal afdække energiforbruget helt eller delvist gennem køb af energi fra vandkraft. Energi Danmark har faste aftaler med vandkraftværker i Sverige, Norge og Finland om at aftage den miljøvenlige el.

Ved køb af vandkraft får din virksomhed følgende:

 • Bevis på køb af Miljøvenlig El fra Energi Danmark
 • Individuel deklaration
 • Vandkraftproduktionen dokumenteres via oprindelsesgarantier, som overføres til Energi Danmarks RECS-konto og indrapporteres til Energinet.dk

Annullering af CO2-kvoter

Gennem Energi Danmark kan du sætte fokus på at reducere udledningen af CO2. Det gør du ved at købe CO2-kvoter og herefter annullere dem. Annullering af CO2-kvoter giver din virksomhed en miljøbevidst profil, fordi du er med til at mindske det samlede udbud af CO2-kvoter i Danmark og i resten af Europa. Ved at annullere CO2-kvoter er du med til at presse prisen på kvoterne og dermed gøre det mindre attraktivt at udlede store mængder af CO2.

Oprindelsesgarantier

Hvad enten du køber Miljøvenlig El fra vandkraft eller vindenergi, så bliver det dokumenteret gennem oprindelsesgarantier, de såkaldte RECS-beviser. Hvis du køber oprindelsesgarantier svarende til virksomhedens eget elforbrug, kan virksomheden kalde sig CO2-neutral.

Oprindelsesgarantien er revisorgodkendt og er derfor dit bevis på, at elforbruget er dækket af vedvarende energi. Samtidig udsteder Energi Danmark et Miljøvenlig El-bevis.

Med oprindelsesgarantien signalerer du omtanke for miljøet – en omtanke, som du kan anvende til lettere at kommunikere virksomhedens miljøhensyn ud til kunder og samarbejdspartnere.

RECS-beviserne bliver udstedt og håndteret i henhold til Energinet.dk’s retningslinjer. Energinet.dk er ansvarlig for el- og naturgassystemerne i Danmark og er med til at sikre indpasningen af den vedvarende energi på elmarkedet.