Håndtering af vindmøller | Fordelene ved vindmøllestrøm
Energi Danmark logo

Vindmøller

Vi har siden 2008 været balanceansvarlig for danske vindmøller og har i dag en stor og solid kundeportefølje fordelt over hele Danmark. Vi ønsker at give kunder personlige betjening og rådgivning samt en høj grad af fleksibilitet.

Vores ambition er at tilbyde vores vindmøllekunder markedets bedste og mest transparente priser samt de bedste vilkår.

Vi køber din vindproduktion

Vi tilbyder følgende:

Spotafregning til markedspris
Fast Pris – variabel/fast balanceomkostninger
Fast Pris Base med månedsprofil
Energi Danmarks Porteføljeprodukt

Fordelene ved os som partner

Du får mange fordele som vindmøllekunde hos Energi Danmark:

Hvad indregnes i Energi Danmarks produkter?

Eksterne tariffer og gebyrer bestemmes årligt og er pålagt alle elproducenter i Danmark. Eksterne tariffer og gebyrer fremgår separat på månedsafregningen for alle Energi Danmarks produkter, bortset fra Nettofastpris, hvori ovenstående tariffer og gebyrer er medregnet i kontraktprisen.

Energi Danmark viderefakturerer gebyrer fra tredjepartsselskaberne Energinet og Nordpool. Derudover har indførelsen af Engrosmodellen d. 1. april 2016 betydet, at gebyrer fra det lokale netselskab opkræves af Energi Danmark og viderefaktureres til netselskabet.

Balanceomkostninger opkræves separat på månedsafregningen for alle Energi Danmarks produkter, bortset fra Nettofastpris, hvor balanceomkostninger er faste og er medregnet i kontraktprisen.

Administrationsomkostninger til Energi Danmark A/S fremgår separat på månedsafregningen for produktet Spotafregning. For de andre produkter er gebyret indeholdt i kontraktprisen, og opkræves derfor ikke separat på månedsafregningen.

Hvad indregnes ikke i Energi Danmarks produkter?

Offentlige produktionstilskud udbetales direkte til mølleejeren fra den offentlige myndighed Energinet og indregnes ikke i Energi Danmarks priser på ovenstående produkter. Uanset produktet, modtager mølleejeren en balancegodtgørelse samt et pristillæg, hvis størrelse afhænger af, hvilken tilskudsordning møllen følger.

Anders Møller Sørensen
Anders Møller Sørensen
Senior Energy Risk Advisor, Specialist: Wind