Bæredygtigt energisystem gennem forbrugsfleksibilitet
Energi Danmark logo

BlueKolding bidrager til et bæredygtigt energisystem gennem forbrugsfleksibilitet 

BlueKoldings ønske om at bidrage til den grønne omstilling og mindske CO2-udledningen i samfundet blev muliggjort gennem forbrugsfleksibilitet, også kaldet Demand Response.

Energi Danmark styrer rensningsanlæggets fleksible enheder,
og det skaber værdi både for samfundet og på bundlinjen. 

BlueKoldings elforbrug kan skydes i tid og derved tilpasses perioder med spidsbelastninger i elnettet. Det betyder, at Energinet undgår at skulle tænde for CO2-belastende elproduktion. Derfor mindsker Koldings spildevandsanlæg det samlede CO2-udslip og bidrager til et bæredygtigt energisystem.

Energi Danmark kan som balanceansvarlig hjælpe BlueKolding med at justere forbruget i perioder og byde fleksibiliteten ind i elnettet. 

At byde ind med vores fleksibilitet skaber værdi for os, og vi er stolte over at kunne bidrage til et mere bæredygtigt energisystem. Energi Danmark hjælper os til at bidrage til balance i elsystemet, og de kan simpelt og effektivt styre vores fleksible enheder, så vi kan stille vores fleksibilitet til rådighed i elmarkedet.
Per Holm, Direktør i BlueKolding
Per Holm, Direktør i BlueKolding

 

 

 

Mulighed for øget indtjening

Udover et fokus på den grønne omstilling giver forbrugsfleksibiliteten også BlueKolding mulighed for øget indtjening. Energinet betaler for, at rensningsanlægget er til rådighed, og Energi Danmark sørger for at byde fleksibiliteten ind til Energinet og justere BlueKoldings elforbrug. Dette sker i kraft af rollen som balanceansvarlig. Derfor betyder Demand Response, at BlueKolding både gavner miljøet og bundlinjen. 

Fra demonstration til inspiration

BlueKolding og Energi Danmarks samarbejde omkring forbrugsfleksibilitet startede som en del af et demonstrationsprojekt med offentlig finansiering fra EUDP.

Energi Danmarks ekspertise inden for styring af forbrugsenheder og BlueKoldings praktiske erfaringer med justering af elforbruget bruges nu som inspiration til andre. Begge parter deltager i fora sammen og fortæller om de tiltag, der gøres på området, så det kan være inspiration til andre til også at bidrage til den grønne omstilling.

BlueKoldings nye spildevandsturbine producerer klimaneutral el til 150 husstande.
Energi Danmark indmelder og sælger produktionen for BlueKolding. Læs mere her.

Få mere at vide om Demand Response

Demand Response er et unikt setup, som giver din virksomhed mulighed for at tjene penge ved at være fleksibel i forbruget – samtidig bidrager du til den grønne omstilling. 

De fleste virksomheder kan have en vis fleksibilitet på sine ikke-kritiske enheder så som varmepumper og kompressorer. Denne fleksibilitet kan bydes ind i elnettet mod betaling. 

BlueKoldings
forbrugsfleksibilitet
bidrager til den
grønne omstilling