Energiproduktion fra spildevandsturbine
Energi Danmark logo

Blå energi giver grøn el til 150 husstande

BlueKolding ønskede at udnytte energien i vandets bevægelse, efter det var renset. Derfor etablerede man verdens første spildevandsturbine, som udnytter energien i vandet.

Energi Danmark indmelder og sælger produktionen for BlueKolding.
Det resulterer i klimaneutral energi til 150 husstande om året. 

Som rensningsanlæg var BlueKolding en elforbruger, som gennem Energi Danmark købte strøm på elbørsen. Med den nye spildevandsturbine er anlægget nu også en elproducent, som ved at udnytte naturens ressourcer i kombination med Energi Danmarks rolle som balanceansvarlig producerer grøn klimaneutral el.  

Gennem vores samarbejde med Energi Danmark kan vi virkeliggøre vores strategi ’Fra mindre skade til mere gavn’. Energi Danmark sælger de producerede kWh og hjælper os til at bidrage til den grønne omstilling og samtidig øge vores indtjening.
Per Holm, Direktør i BlueKolding
Per Holm, Direktør i BlueKolding

Foto: Palle Skov

 

 

Foto af spildevandsturbinen: Palle Skov

Certificering af energiproduktion

Energi Danmark indmelder produktionen i elsystemet og sælger de producerede kWh på elnettet. Samtidig for Energi Danmark for, at produktionens certifikater kan købes af interesserede forbrugere, som ønsker at støtte den grønne omstilling.  

Certificering af energiproduktion kan være ret omkostningstungt, og salg af certifikater kræver et stort netværk, da handlen ikke sker på en børs men i direkte kontakt med modparter. Her har BlueKolding stor fordel af Energi Danmarks markedsindsigt og adgang til et stort netværk.

Energi Danmark hjælper med både certificering af produktionen og salg af certifikaterne. Et værdifuldt samarbejde handler om indsigt i vores udfordringer og forretningsbehov, og her mener vi, at Energi Danmark er med til at øge værdien af vores forretning.
Per Holm, Direktør i BlueKolding
Per Holm, Direktør i BlueKolding