ISO

Energi Danmark koncernen har siden 2014 været ISO-certificeret efter 9001- og 14001-standarderne, henholdsvis kvalitetsledelse og miljøledelse.

Certificeringen gælder både Energi Danmark og alle datterselskaber i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Tyskland inden for rådgivning og handel med energiprodukter samt afledte elprodukter. ISO-certificeringen er blevet gennemført af Det Norske Veritas A/S.

Som led i certificeringen er alle processer beskrevet, og der er udviklet en række kontroller og styringsværktøjer til håndtering af afvigelser. Effektiviserende processer sikrer, at koncernens kunder altid får den forventede service, hvad enten kunden sidder i fx Finland eller Sverige.

"I takt med udvidelsen til Nordeuropa har vi fokus på at effektivisere alle processer på tværs af moderselskabet og alle datterselskaber. Det sikrer den højeste kvalitet for vores kunder. Som nordeuropæisk koncern er det også vigtigt at understrege, at vi lever op til de største kunders krav om ISO-certificering, hvorfor vi ser frem til at deltage i flere nordeuropæiske forretninger. ISO-certificeringen har også intern værdi for os som koncern, da løbende audits og kvalitetssikring medvirker til, at vi altid yder vores bedste."

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

Certificering i henhold til ISO 14001 betyder samtidig, at Energi Danmark koncernen overholder en international standard for miljøpåvirkning. ISO 14001 opstiller en række krav til enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret. Dette omfatter miljøpolitik, planlægning, iværksættelse og drift, kontrol og korrigerende handlinger samt ledelsens gennemgang.

ISO-certificeringen har også intern værdi for os som koncern, da løbende audits og kvalitetssikring medvirker til, at vi altid yder vores bedste.
Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard