Forbrugsfleksibilitet | Din fleksibilitet giver økonomiske og bæredygtige gevinster
Energi Danmark logo

Din fleksibilitet giver økonomiske og bæredygtige gevinster

Med Flex Platformen kan din fleksibilitet i elforbruget bidrage til den grønne omstilling samtidig med, at du har mulighed for en ekstra indtjening.

Mere sol- og vindenergi samt udfasning af reservekraftværker betyder, at der er behov for nye løsninger til at sikre et stabilt energisystem.

Med forbrugsfleksibilitet kan vi udjævne de ubalancer, der opstår, når vi producerer el fra vind og sol – i stedet for at skrue op for kraftværker. Fx kan vi justere elforbruget i perioder med spidsbelastninger i elnettet – fx når vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan nå at forbruge, eller når der sker et udfald i elnettet, hvor der er behov for at bruge mindre strøm i en periode.

Din fleksibilitet er vigtig

Hvis din virksomhed har et elforbrug, der i perioder kan justeres, kan du modtage betaling for at stå til rådighed med din fleksibilitet. Ved at udnytte virksomhedens forbrugsfleksibilitet bidrager du til en omkostningseffektiv og sikker indpasning af vedvarende energi i det danske elsystem og mindsker samtidig brugen af fossile brændstoffer til elektricifering.

 

Hvad er Flex Platformen?

Flex Platformen styrer efterspørgslen af el, så den matcher produktionen. I realtid. Det sker ved at lagre energi i bygninger. Det sikrer en mere effektiv udnyttelse af sol- og vindenergi. Flex Platformen kommunikerer med kundens eget bygningsstyringssystem, som slipper for at investere i dyrt udstyr.

Jo flere elforbrugere, som kobler sig på Flex Platformen, jo mere samlet fleksibilitet skal der tilbydes til elmarkedet. Og jo hurtigere kan vi sammen udfase de fossile kraftværker. Løsningen er skabt i et partnerskab mellem Andel Energi og IBM.

Derfor skal du vælge Flex Platformen:

Betaling for at stå til rådighed og betaling for at blive aktiveret ind i mellem

Reduktion af CO2 udledningen

Styrker din grønne profil

Bidrag til Danmarks forsyningssikkerhed og udfasning af kulkraftværker

Tilbagebetalingstid på ca. 8-16 mdr.

Ingen forstyrrelser af din kerneforretning

Er min virksomheds forbrug fleksibelt?

Højst sandsynligt.

Flex Platformen kan styre strømforbruget på fx ventilationsanlæg, varmepumper, ladestandere, solceller m.m.

Du bestemmer, hvordan du stiller dine bygninger eller produktionsudstyr til rådighed uden at gå på kompromis med komforten.

Resten sørger Flex Platformen for.

Hvordan fungerer fleksibelt forbrug?

Gennem Flex Platformen kan vi simpelt og effektivt styre kundernes fleksible enheder og stille fleksibiliteten til rådighed som balanceringsreserve i elmarkedet. Vi udnytter innovativ teknologi udviklet af IBM til at skabe en ekstra indtjening for forbrugerne og en grøn gevinst for samfundet.

Flex Platformen
– til gavn for klimaet og din virksomhed

Flex Platformen bidrager til det europæiske ønske om indpasning af vedvarende energi i samfundet, og fleksibiliteten i forbruget gavner både forsyningssikkerheden og klimaet ved at udnytte strømmen optimalt.

Tag aktiv del i netbalanceringen og opnå ekstra indtjening

Kim Nielsen
Kim Nielsen
Head of Sales Denmark