Din fleksibilitet bidrager til den grønne omstilling

Med viden og teknologi fra Energi Danmark kan din virksomhed opnå en ekstra indtjening og bidrage til den grønne omstilling ved at levere fleksibilitet til et bæredygtigt energisystem.

Demand response er et koncept i elmarkedet, som handler om at justere elforbruget i perioder med spidsbelastninger i elnettet – fx når vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan nå at forbruge, eller når der sker et udfald i elnettet, hvor der er behov for at bruge mindre strøm i en periode.

Hvis din virksomhed har et elforbrug, der i perioder kan justeres, kan du hos Energi Danmark modtage betaling for at stå til rådighed med din fleksibilitet og dermed bidrage til en omkostningseffektiv og sikker indpasning af vedvarende energi i det danske elsystem.

Hvorfor deltage i Demand Response:


> Ekstra indtjening med minimal indsats

> Reduktion i din CO2-udledning

> Du bidrager aktivt til den grønne omstilling

> Real-time overvågning af dit energiforbrug

> Ingen forstyrrelser af din kerneforretning

Elforbrugere modtager betaling for at tilbyde fleksibilitet, og Demand Response er på den måde med til at sikre en omkostningseffektiv og sikker indpasning af vedvarende energi i elsystemet.
Mikkel Hauge Jensen, Head of Sales Denmark

Hvordan fungerer Demand Response?

Der skal altid være balance mellem forbrug og produktion, og hvis der sker et udfald/en pludselig hændelse, som har negativ indflydelse på frekvensen og balancen i elnettet, kan Energinet aktivere reserver hos elforbrugerne - herunder frekvensreserver og manuelle reserver - for at genskabe balancen mellem forbrug og produktion. Det kan være at kunden har mulighed for at slukke for et kølesystem i en periode. Med Demand Response er Energinet ikke tvunget til at aktivere nødgeneratorer, som potentielt får energi fra ikke-vedvarende energikilder. 

Vi kan simpelt og effektivt styre kundens fleksible enheder og stille fleksibiliteten til rådighed som balanceringsreserve i elmarkedet. Vi udnytter innovativ teknologi og avanceret hardware og software til at skabe en ekstra indtjening for forbrugerne og en grøn gevinst for samfundet.

Vi samarbejder med Storbritanniens førende Demand Response aggregator, KiWi Power. KiWi Power er specialister i at levere software, hardware og know-how inden for området, mens Energi Danmark har den nødvendige markedsadgang for at kunne byde fleksibiliteten ind i markedet.

Demand Response
- til gavn for klimaet og din virksomhed

Demand Response er yderst relevant i forhold til at bidrage til det europæiske ønske om indpasning af vedvarende energi i samfundet.

Fleksibiliteten i forbruget gavner derfor både forsyningssikkerheden og klimaet ved at udnytte strømmen optimalt. 

Tag aktiv del i netbalanceringen og opnå ekstra indtjening

Mikkel Hauge Jensen Head of Sales Denmark
Aslak Jakobi Kristensen Head of Business Development
En af Danmarks største balanceansvarlige
Balanceansvar  giver værdi til kunderne Balanceansvar giver indsigt