Strategivalg

På baggrund af en grundig situationsanalyse, som sammenholder markedsmuligheder med virksomhedens risikoprofil, udarbejdes i fællesskab den optimale indkøbsstrategi. Vi sikrer, at strategien implementeres i hele virksomheden for at skabe forøget værdi for din virksomhed på alle koncernniveau.

Hvis virksomheden har en anden leverandør og ønsker ekstern rådgivning, kan Energi Danmark Securities også tilbyde denne service. På denne måde får virksomheden, via vores mange års erfaring, en bredere indsigt i energimarkedet.

Alle strategier omfatter:

  • Daglig håndtering af positioner i porteføljen
  • Daglige markedsanalyser og vurderinger
  • Månedlig porteføljerapportering
  • Løbende overvågning af den valgte strategi og risiko

Alle PM Strategier kan skræddersyes til at opfylde virksomhedens specifikke behov i forhold til eksempelvis risikohåndtering, kurssikring og handel.

Klik på modellen for at læse mere om hver enkelt strategi eller følg nedenstående links:

Prisudsving

Lav
Middel
Høj
Vigtigst er budgetsikkerhed

Vælg denne 90/10 strategi, hvis din virksomhed udelukkende fokuserer på størst mulig sikkerhed i budgetpris og –planlægning.

90/10 strategi
Udnyt markedet bedst muligt

70/30 strategien fokuserer på budgetsikkerhed, men med mulighed for udnyttelse af markedets prisudsving.

70/30 strategi
Lavest mulige pris

Strategien diskretionær forvaltning er for virksomheden, som ønsker at optimere og udnytte markedets udsving mest muligt med ønsket om at opnå lavest mulige pris. Strategien henvender sig både til virksomheden med en kort og lang afdækningshorisont.

Diskretionær forvaltning
Budgetorienteret

Max/min strategien er for virksomheden som ønsker lavest mulige risiko i sin handelsstrategi, med fortsat fokus på budgetsikkerhed.

Max/min. strategi
Budgetorienteret med markedsfokus

Trappestrategien er for virksomheden som ønsker at følge markedsgennemsnittet.

Trappestrategi
Udnyt markedet bedst muligt

70/30 strategien fokuserer på minimering af prisudsving, men giver et større råderum for handelsoptimering.

70/30 strategi
Lavest mulige risiko

Indexstrategien er for virksomheden som ønsker tryghed i at eliminere prisudsving over tid og altid til markedets gennemsnitspris eller bedre.

Indexstrategi
Budgetorienteret

Max/min strategien er for virksomheden som ønsker lavest mulige risiko for prisudsving, men samtidig mulighed for handelsoptimering.

Max/min. strategi
Vigtigst er prisstabilitet

90/10 strategien er for virksomheden som ønsker lavest mulige risiko for prisudsving, men samtidig større råderum for handelsoptimering.

90/10 strategi
Lav
Middel
Høj

Risikovillighed

Kontakt Energi Danmark Securities