Strategivalg | Skræddersyede PM strategier
Energi Danmark logo

Strategivalg

På baggrund af en grundig situationsanalyse, som sammenholder markedsmuligheder med virksomhedens risikoprofil, udarbejdes i fællesskab den optimale indkøbsstrategi. Vi sikrer, at strategien implementeres i hele virksomheden for at skabe forøget værdi for din virksomhed på alle koncernniveau.

Hvis virksomheden har en anden leverandør og ønsker ekstern rådgivning, kan Energi Danmark Securities også tilbyde denne service. På denne måde får virksomheden, via vores mange års erfaring, en bredere indsigt i energimarkedet.

Some alt text
90/10 strategi

90/10 strategien lægger stor vægt på budgetpris og –planlægning. Denne strategi er for virksomheden som ønsker lavest mulige risiko for prisudsving, men samtidig større råderum for handelsoptimering. Strategien er baseret på: Forvaltning baseret på 90% afdækning og 10% leveret i spotten Mulighed for at overlade handelsmandat til porteføljeforvalteren Udelukkende opbygning af porteføljen, hvilket betyder, at der ikke laves frasalg af tidligere indkøbte mængder Optimering på produktniveau, herunder: SYSTEM, EPAD, perioder, base, peak Optimal timing i forhold til markedets prisudsving

Alle strategier omfatter:

  • Daglig håndtering af positioner i porteføljen
  • Daglige markedsanalyser og vurderinger
  • Månedlig porteføljerapportering
  • Løbende overvågning af den valgte strategi og risiko

Alle PM Strategier kan skræddersyes til at opfylde virksomhedens specifikke behov i forhold til eksempelvis risikohåndtering, kurssikring og handel.

Kontakt Energi Danmark Securities