Porteføljeforvaltning | Aftaler der tilpasses virksomhedens behov
Energi Danmark logo

Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning er en individuel aftale, der tilpasses den enkelte virksomheds behov og risikoprofil.

Porteføljeforvaltning er et højprioriteret fokusområde hos Energi Danmark, hvorfor vi har valgt at udskille aktiviteterne i datterselskabet Energi Danmark Securities.

Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder Energi Danmark Securities A/S porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Det geografiske forretningsområde dækker primært hele Skandinavien.

Energi Danmark Securities A/S ønsker at tilbyde porteføljekunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer.

Kontakt Energi Danmark Securities