Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning er en individuel aftale, der tilpasses den enkelte virksomheds behov og risikoprofil.

Porteføljeforvaltning er et højprioriteret fokusområde hos Energi Danmark, hvorfor vi har valgt at udskille aktiviteterne i datterselskabet Energi Danmark Securities.

Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder Energi Danmark Securities A/S porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Det geografiske forretningsområde dækker primært hele Skandinavien.

Energi Danmark Securities A/S ønsker at tilbyde porteføljekunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer.

1/4 Pulje-el
Vil du undgå spekulation og have en fast pris med lav risiko?
2/4 Index
Risikospredning og overskuds-deling uden bekymring om timing.
3/4 Elaftaler
Vi har en elaftale, som passer til din risikoprofil.
4/4 One Stop Shop
Vi gør elindkøbet lettere for dig med afdelinger i flere lande
Kontakt Energi Danmark Securities