Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning er en individuel aftale, der tilpasses den enkelte virksomheds behov og risikoprofil.

Porteføljeforvaltning er et højprioriteret fokusområde hos Energi Danmark, hvorfor vi har valgt at udskille aktiviteterne i datterselskabet Energi Danmark Securities.

Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder Energi Danmark Securities A/S porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Det geografiske forretningsområde dækker primært hele Skandinavien.

Energi Danmark Securities A/S ønsker at tilbyde porteføljekunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer.

1/4 One Stop Shop
2/4 Elaftaler
3/4 PBA-software
4/4 Naturgas
Kontakt Energi Danmark Securities