Vindmølleejer Henrik Lisby | Nettofastpris giver sikkerhed
Energi Danmark logo

Vindmølleejer Henrik Lisby

Økonomi og fleksibilitet er væsentlige faktorer i valget af Energi Danmark. Vi vil selvfølgelig gerne have så høj en pris for vores el-produktion som mulig.
Henrik Lisby, produktionschef ved Østergård Hovedgård

Nettofastpris giver vindmølleejeren sikkerhed

Østergård Hovedgård er et større landbrug beliggende nord for Skive. Landbruget har 32 vindmøller tilknyttet og har været leverandør af vindenergi til Energi Danmark siden begyndelsen af 2009. Samarbejdet er baseret på en fastprissikret ordning, hvor leverandøren altid kender værdien af den leverede el.

Henrik Lisby betragter aftalen med Energi Danmark som en klar fordel i det daglige arbejde. “Netto Fast Pris-aftalen betyder, at vi er fri for at bekymre os om eventuelle balanceomkostninger”, forklarer han. Østergård Hovedgård slipper dermed også for de såkaldte negative priser, dvs. at leverandøren risikerer at skulle betale for at levere strøm, hvis møllerne kører trods et lavt elforbrug.

Med Netto Fast Pris-aftalen ligger risikoen dermed hos Energi Danmark – ikke hos leverandøren – og Henrik Lisby kan overlade det til Energi Danmark at bekymre sig om de svingende markedspriser. “De laver jo beregningerne hver time, og så kan vi i stedet fokusere på driften”, fremhæver han.

Produktionschefen har gavn af Energi Danmarks omfattende kendskab til energisektoren. “Jeg har fået en god, personlig rådgivning fra Energi Danmark. Desuden modtager jeg løbende forslag til økonomiske forbedringer, så selvom prisen er fast, er det stadig en fleksibel aftale”, siger Henrik Lisby.

Anders Møller Sørensen
Anders Møller Sørensen
Senior Energy Risk Advisor, Specialist: Wind