Privatlivs- og cookiepolitik

Denne privatlivs- og cookiepolitik (”Privatlivs- og cookiepolitik”) gælder for www.energidanmark.dk (”Hjemmesiden”), der ejes og drives af Energi Danmark A/S, Hedeager 5, 8200 Aarhus N, Danmark, CVR-nr. 17225898 (”Energi Danmark”). Energi Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig.

1. Hvilke oplysninger indsamles?

Energi Danmark kan behandle følgende oplysninger, som du enten afgiver på Hjemmesiden eller som registreres ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer til tilbagevendende besøg.

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • Andre oplysninger, såsom CVR-nummer, som du angiver ved brug af Hjemmesiden.
 • Oplysninger, som du afgiver ved kontakt med Energi Danmark
 • Oplysninger om dine besøg på Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, datatrafik, lokaliseringsdata og andre kommunikationsdata.
 • Oplysninger om din smartphone, tablet eller computer, herunder din IP-adresse, operativsystem og browser-type

Energi Danmark kan endvidere behandle oplysninger om dig, der modtages fra koncernforbundne selskaber eller som er offentligt tilgængelige.

2. Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

 • Til at sikre at indholdet på Hjemmesiden præsenteres på den mest effektive måde for dig
 • Til at kontakte dig med nyheder, information, produkter eller tjenester, som kan have interesse for dig, og hvor du har givet samtykke til at blive kontaktet med sådanne formål for øje, eller hvor lovgivningen giver mulighed for, at Energi Danmark kan kontakte dig, uden at du giver samtykke
 • Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre din interaktion med Hjemmesiden
 • Til at give dig overblik over faktureringsoplysninger og lignende
 • Til at kommunikere med dig
 • Til systemadministration
 • Til at måle trafik på Hjemmesiden. Formålet er desuden specificeret herunder:

Formål med brug af cookies:

Intern / 1. parts cookies

Ekstern / 3. parts cookies

Teknisk funktionalitet

Nej

Ja

Trafikmåling

Nej

Ja

Annonceafviking (Brugermåling, frekvens o.lign.)

Nej

Ja

Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering

Nej

Nej

3. Hvor og hvordan opbevares dine personlige oplysninger?

Energi Danmark har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen eller denne Privatlivs- og cookiepolitik.

Alle oplysninger, som Energi Danmark modtager, opbevares på en sikker server. Dine personlige data opbevares på således på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, der kontrolleres løbende for at afgøre, om vores personoplysninger håndteres forsvarligt.

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end det er nødvendigt.

Hvor længe cookies gemmes kan variere, men de sletter sig selv efter typisk 12-24 måneder, dog kan nogle cookies, fx opt-out/fravalgscookies også gemmes i op til 10 år, forudsat at man ikke selv sletter dem i mellemtiden. Bemærk at cookies fornyes efter hvert besøg.

For at slette eller blokere cookies, bedes du følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Hvis du ønsker at blokere for cookies vedrørende Google Analytics, kan du gøre det her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Videregives mine personoplysninger?

Dine personoplysninger gives aldrig til en tredjepart medmindre, at du selv udtrykkeligt har accepteret dette. Energi Danmark indsamler desuden ingen personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

Energi Danmark kan dog videregive dine personoplysninger til selskabets koncernforbundne selskaber i overensstemmelse med lovgivningen og denne Privatlivs- og cookiepolitik. I visse tilfælde kan dine personoplysninger sendes til tredjelande.

5. Dine rettigheder

Du har på forespørgsel ret til at få at vide, hvilke personoplysninger Energi Danmark behandler om dig, og til at få korrigeret eventuelle fejl. Du har ret til at få information om:

 • Hvilke oplysninger der behandles
 • Den kilde, hvorfra oplysningerne er indsamlet
 • Formålet med behandlingen
 • Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere oplysninger videregives
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage eller udnytte ovenstående rettigheder. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under punkt 7.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Ændring af Privatlivspolitikken

Energi Danmark opdaterer løbende Privatlivspolitikken. Alle ændringer offentliggøres på Hjemmesiden.

7. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitikken eller brug af Hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte os på gdpr@energidanmark.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.