Privatlivs- og cookiepolitik | Læs mere
Energi Danmark logo

Privatlivs- og cookiepolitik

Denne privatlivs- og cookiepolitik (”Privatlivs- og cookiepolitik”) gælder for www.energidanmark.dk (”Hjemmesiden”), der ejes og drives af Energi Danmark A/S, Tangen 29, 8200 Aarhus N, Danmark, CVR-nr. 17225898 (”Energi Danmark”). Energi Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig.

1. Hvilke oplysninger indsamles?

Energi Danmark kan behandle følgende oplysninger, som du enten afgiver på Hjemmesiden www.energidanmark.dk eller som registreres ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer til tilbagevendende besøg

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • Andre oplysninger, såsom CVR-nummer, som du angiver ved brug af Hjemmesiden.
 • Oplysninger, som du afgiver ved kontakt med Energi Danmark
 • Oplysninger om dine besøg på Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, datatrafik, lokaliseringsdata og andre kommunikationsdata.
 • Oplysninger om din smartphone, tablet eller computer, herunder din IP-adresse, operativsystem og browser-type

Derudover behandler Energi Danmark oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningen i forbindelse med etablering af et kundeforhold for enkeltmandsvirksomheder.

 • CVR-nummer, virksomhedsnavn
 • KYC informationer
 • Økonomiske oplysninger såsom årsrapporter

Andre oplysninger der kan blive genstand for indsamling:

 • Registrering af nummerplade i forbindelse med gratis parkeringstilladelse ved besøg på vores hovedkontor i Aarhus.

Vi følger kravene omkring den pligtmæssige oplysningspligt i databeskyttelsesforordningens artikel 13 i forbindelse med, at vi indsamler oplysninger om dig.

1.1 Oplysninger som ikke indsamles hos den registrerede

I visse situationer indhenter vi oplysninger om dig fra tredjemand.

 • Offentlige myndigheder
 • Det statsejede selskab Energinet.
 • El leverandører
 • Net selskaber
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Offentligt tilgængelige kilder

Energi Danmark kan endvidere behandle oplysninger om dig, der modtages fra koncernforbundne selskaber. Disse selskaber fremgår af vores hjemmeside: www.energidanmark.com

Vi giver dig oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 14, når oplysninger om dig indsamles fra tredjemand.

2. Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

2.1 Oplysninger på hjemmesiden

 • Til at sikre at indholdet på Hjemmesiden præsenteres på den mest effektive måde for dig
 • Til at kontakte dig med nyheder, information, produkter eller tjenester, som kan have interesse for dig, og hvor du har givet samtykke til at blive kontaktet med sådanne formål for øje, eller hvor lovgivningen giver mulighed for, at Energi Danmark kan kontakte dig, uden at du giver samtykke
 • Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre din interaktion med Hjemmesiden
 • Til at give dig overblik over faktureringsoplysninger og lignende
 • Til at kommunikere med dig
 • Til systemadministration
 • Til at måle trafik på Hjemmesiden. Formålet er desuden specificeret herunder:
Formål med brug af cookies: Intern / 1. parts cookies Ekstern / 3. parts cookies
Teknisk funktionalitet Nej Ja
Trafikmåling Nej Ja
Annonceafvikling (Brugermåling, frekvens o.lign.) Nej Ja
Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering Nej Ja

2.1.1 Behandlingsgrundlag for cookies

Vi behandler de ovennævnte oplysninger på baggrund af dit samtykke, med grundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a, eller, artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er i at afsætte vores produkter, forbedre kundeoplevelsen, udvikle og forbedre vores digitale tjenester og kundeservice.

Vi benytter cookies i overensstemmelse med “Cookie-bekendtgørelsen”, og databeskyttelsesforordningen for oplysninger som er nødvendige for at administrere potentielle og eksisterende kundeforhold.

2.2. Etablering eller eksisterende kundeforhold

Hvis du ønsker at etablere et – eller har et eksisterende – kundeforhold hos Energi Danmark, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med henblik på at:

 • indgå en aftale om levering eller køb af el, service eller andre af vores produkter
 • sikre entydig identifikation af dig:
 • sikre, at der leveres el, service eller andre af vores produkter til din adresse
 • modtage betaling for vores ydelse(r)
 • identificere dig, når du kontakter os
 • holde dine kontaktoplysninger opdaterede
 • Foretage tilfredshedsundersøgelser.
 • opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen og lovgivningen.

2.2.1 Behandlingsgrundlag

Vi behandler disse oplysninger, da de er nødvendige med henblik på gennemførelse af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b., eller på baggrund af Energi Danmarks legitime interesse i behandlingen, såfremt dine grundlæggende interesser ikke går forud herfor jf. artikel 6, stk.1, litra f.

3. Hvor og hvordan opbevares dine personlige oplysninger?

Energi Danmark har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen eller denne Privatlivs- og cookiepolitik.

Alle oplysninger, som Energi Danmark modtager, opbevares på en sikker server. Dine personlige data opbevares på således på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, der kontrolleres løbende for at afgøre, om vores personoplysninger håndteres forsvarligt.

4. Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end det er nødvendigt, af hensyn til de formål hvormed de blev indsamlet, og hvad der følger af gældende lovgivning

Kreditvurderinger vedrørende nye kunder

 • Oplysninger opbevares i 12 måneder hvorefter de slettes.

Kundekontrakter

 • Oplysninger i forbindelse med kundekontrakter slettes 10 år efter udløbet af det år, hvor kontrakten er ophørt.

Tidligere kunder

 • Oplysninger om tidligere kunder som kræves i henhold til bogføringsloven opbevares i 5 år til udløbet af det løbende år.
 • Oplysninger så som mobilnummer, e-mail, adresse og navn på kunder i koncernens CRM systemer, slettes efter 18 måneder.

Forhandling med potentielle kunder

 • Personoplysninger indsamlet i forbindelse med at et eventuelt kundeforhold skal etableres, men som ikke bliver etableret, slettes efter 18 måneder.

Jobansøgninger

 • Oplysninger vi indsamler i forbindelse med en ansøgningsproces gemmes i 6 måneder hvorefter vi sletter oplysningerne.

Hvor længe cookies gemmes kan variere, men de sletter sig selv efter typisk 12-24 måneder, dog kan nogle cookies, fx opt-out/fravalgscookies også gemmes i op til 10 år, forudsat at man ikke selv sletter dem i mellemtiden. Bemærk at cookies fornyes efter hvert besøg.

For at slette eller blokere cookies, bedes du følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Hvis du ønsker at blokere for cookies vedrørende Google Analytics, kan du gøre det her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Videregives mine personoplysninger?

Energi Danmark videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører som stiller betryggende sikkerhed for behandlingen af personoplysningerne, og med hvem der er indgået databehandleraftaler.
 • Selskabets koncernforbundne selskaber i overensstemmelse med lovgivningen og denne Privatlivs- og cookiepolitik. I visse tilfælde kan dine personoplysninger sendes til tredjelande. Der overføres kun data til tredjelande der kan stille betryggende sikkerhed for behandlingen af personoplysningerne.
 • Offentlige myndigheder når det er påkrævet efter lovgivning.
 • til aktører inden for energibranchen, hvis det er nødvendigt eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf.
 • Andre leverandører som du efter aftale ønsker at skifte til.
 • Selvstændige samarbejdspartnere som fx inkassobureauer, advokatfirmaer osv.

6. Dine rettigheder

Du har på forespørgsel ret til at få at vide, hvilke personoplysninger Energi Danmark behandler om dig, og til at få korrigeret eventuelle fejl. Du har ret til at få information om:

 • Hvilke oplysninger der behandles
 • Den kilde, hvorfra oplysningerne er indsamlet
 • Formålet med behandlingen
 • Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere oplysninger videregives
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage eller udnytte ovenstående rettigheder. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under punkt 7.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Ændring af Privatlivspolitikken

Energi Danmark opdaterer løbende Privatlivspolitikken. Alle ændringer offentliggøres på Hjemmesiden.

8. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitikken eller brug af Hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte os på gdpr@energidanmark.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.