Energi Danmarks Porteføljeprodukt | Afbalanceret afregningspris
Energi Danmark logo

PM Vind

Energi Danmarks porteføljeprodukt henvender sig til mølleejeren, der ønsker at afdække sin risiko overfor timemæssige udsving på spotmarkedet, men ikke selv har mulighed for at følge elmarkedet intensivt. Det kræver løbende overvågning og markedskendskab for at tage stilling til, hvornår det er fornuftigt at prissikre den fremtidige produktion. Med dette produkt overlades afdækningsbeslutningen til Energi Danmarks porteføljeforvaltere, som sørger for, at der bliver foretaget løbende afdækninger inden hver leveringsperiode. Dette sikrer en afbalanceret afregningspris. Med PM-Vind får du desuden mulighed for at drage fordel af vores kompetencer indenfor aktiv porteføljeforvaltning. Vi følger markedet tæt og tager stilling til, hvornår vi mener, det er fordelagtigt at prissikre fremtidig produktion.

Med en fast afregningspris minimeres de prismæssige udsving hen over året, hvilket sænker vindmølleejerens risiko. Ud over minimering af risici, har det desuden været hensigtsmæssigt at prissikre produktionen sammenlignet med at producere til markedsspot (se nedenstående graf som sammenligner faste priser med leverede spotpriser). Historik er naturligvis ikke nogen garanti for fremtidige resultater, men alt andet lige, mener vi, at produktet vil være relevant for både mindre og større vindmøllekunder.

Med Energi Danmarks Porteføljeprodukt giver mølleejeren sin fuldmagt til, at Energi Danmark A/S kan foretage prisafdækning på vegne af mølleejeren. Der afdækkes løbende op til hver leveringsperiode, og man orienteres, når der er foretaget afdækning med status over valgt produkt, priser og afdækningsprocenter. Derved er man sikret gennemsigtighed og mulighed for at sammenholde afdækningspriserne med de aktuelle priser i markedet.

Fleksible vilkår er et vigtigt parameter for Energi Danmark A/S. Med Energi Danmarks Porteføljeprodukt forpligtes man ikke over lange bindingsperioder, prisen afdækkes kun for det kommende kvartal. Det er desuden altid muligt at forlade porteføljen, så længe den første delafdækning for kommende kvartal ikke er foretaget. Du behøver desuden ikke at deltage med 100 % af din produktion i porteføljen. Nogle mølleejere vælger eksempelvis kun at afdække 50 % af deres produktion med porteføljeproduktet.

Anders Møller Sørensen
Anders Møller Sørensen
Senior Energy Risk Advisor, Specialist: Wind