Certifikater | Fokus på miljøvenlig el og CO2-kvoter
Energi Danmark logo

Certifikater

Energi Danmark har fokus på bæredygtige energiløsninger, hvilket i højere og højere grad efterspørges af vores kunder.

I Danmarks elnet blandes strømmen fra både vedvarende og fossile energikilder, hvorefter den transporteres ud til vores kunder. Det betyder, at ingen kan få 100% grøn strøm i stikkontakten hele tiden. Men hos Energi Danmark vil vi gøre det lettere for vores kunder at deltage i den grønne omstilling.

Vi tilbyder flere muligheder for at købe vedvarende energi:

Miljøvenlig El

Ved at vælge Miljøvenlig El som et tillæg til din elaftale sætter du fokus på behovet for bæredygtig grøn energi. Vi tilbyder både miljøvenlig el fra vindmøller og vandkraft og køber oprindelsesgarantier svarende til den mængde strøm, som du har købt. På den måde sikrer du, at den mængde strøm, din virksomhed bruger, er dækket af energi fra vedvarende energikilder. Ved revisionskontrol dokumenterer vi balancen mellem den solgte og købte miljøvenlige el.

Få mere at vide om Miljøvenlig El

Power Purchase Agreement

Vil din virksomhed gå forrest og deltage aktivt i den grønne omstilling?

Med en PPA (Power Purchase Agreement) tilfører din virksomhed aktivt ny vedvarende energi til samfundet. På baggrund af aftalen opføres nemlig et ny solcelleanlæg eller en ny vindmøllepark til at dække dit forbrug. Anlæggene er finansieret uden nogen form for statsstøtte.

Se hvordan du afdækker dit forbrug med en PPA

Disclaimer: Der gøres opmærksom på, at Forbrugerombudsmanden ikke har taget konkret stilling om PPA’er er et to-bladet produkt og dermed kan nå frem til en anden status . Energi Danmark tager forbehold herfor i tilfælde af, at Forbrugerombudsmanden, mod forventning, skulle nå frem til en anden vurdering af PPA produktet.

Bladmærkeordningen

Det skal være let at vælge grøn strøm. Derfor har Forbrugerombudsmanden indført en mærkningsordning, der skal gøre det lettere at gennemskue hvilke elprodukter, der er grønne.

Du finder Forbrugerombudsmandens beskrivelse af ordningen her. 

  Ét blad

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

To blade

Elprodukter med to grønne blade er 100% baseret på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Kontakt os