Certifikater


Energi Danmark har fokus på miljøvenlig el og CO2-kvoter, hvilket i højere og højere grad efterspørges hos virksomhederne.

Energi Danmark vindenergi

Energi Danmark leverer Miljøvenlig El produceret af danske vindmøller. Ved køb af vindenergi får din virksomhed følgende:

  • Bevis på køb af Miljøvenlig El fra Energi Danmark
  • Individuel deklaration
  • Certifikat, som garanterer oprindelse fra danske vindmøller

Energi Danmark vandkraft

Ved køb af vandkraft får din virksomhed følgende:

- Bevis på køb af Miljøvenlig El fra Energi Danmark
- Individuel deklaration
- Vandkraftproduktionen dokumenteres via oprindelsesgarantier, som overføres til Energi Danmarks RECS-konto og indrapporteres til Energinet.dk

Handel med CO2-kvoter hos Energi Danmark

Alle virksomheder, der har behov for at købe eller sælge CO2-kvoter, kan handle kvoterne gennem Energi Danmark. Ud over at handle med CO2-kvoter, står Energi Danmark også for køb og salg af CER-kreditter.

På den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, handles CO2-kvoterne i enheder af 1000 tons.

Ud over handel tilbyder Energi Danmark også rådgivning om CO2-kvoteordningen.

Kontakt os