Oprindelsesgarantier


Hvad enten du køber Miljøvenlig El fra vandkraft eller vindenergi, så bliver det dokumenteret gennem oprindelsesgarantier, de såkaldte RECS-beviser. Hvis du køber oprindelsesgarantier svarende til virksomhedens eget elforbrug, kan virksomheden kalde sig CO2-neutral.

Oprindelsesgarantien er revisorgodkendt og er derfor dit bevis på, at elforbruget er dækket af vedvarende energi. Samtidig udsteder Energi Danmark et Miljøvenlig El-bevis.

Med oprindelsesgarantien signalerer du omtanke for miljøet - en omtanke, som du kan anvende til lettere at kommunikere virksomhedens miljøhensyn ud til kunder og samarbejdspartnere.

RECS-beviserne bliver udstedt og håndteret i henhold til Energinet.dk's retningslinjer. Energinet.dk er ansvarlig for el- og naturgassystemerne i Danmark og er med til at sikre indpasningen af den vedvarende energi på elmarkedet.