Diskretionær forvaltning | Optimering og udnyttelse af udsving
Energi Danmark logo

Diskretionær forvaltning

Den diskretionære forvaltningsstrategi giver virksomheden mulighed for at optimere og udnytte markedets udsving mest muligt med ønsket om at opnå lavest mulige pris. Strategien henvender sig både til virksomheden med en kort og lang afdækningshorisont. 

Strategien er baseret på:

  • Kundespecifikt afdækningsniveau op til 100%
  • Diskretionær forvaltning baseret på fundamental – og teknisk analyse
  • Køb/salg/optioner
  • Optimering på produktniveau, herunder: SYSTEM, EPAD, perioder, base, peak
  • Optimal udnyttelse af markedets prisudsving.