70/30 strategi | Budgetsikkerhed men udnyttelse af prisudsving
Energi Danmark logo

70/30 strategi

70/30 strategien fokuserer i høj grad på budgetsikkerhed, men giver mulighed for udnyttelse af markedets prisudsving.

Strategien er baseret på:

  • Forvaltning baseret på 70% afdækning og 30% leveret i spotten
  • Mulighed for at overlade handelsmandat til porteføljeforvalteren
  • Opbygning og salg af porteføljen, frasalg vil dog kunne ske i begrænset omfang
  • Optimering på produktniveau, herunder: SYSTEM, EPAD, perioder, base, peak
  • Mulighed for at optimere i porteføljen ud fra markedets prisudsving.