Meld flytning | Når din virksomhed skal melde flytning
Energi Danmark logo

Meld flytning / Køb / Salg af ejendom 

Energi Danmark får ikke automatisk besked, hvis I som erhvervskunde flytter.

Derfor er det vigtigt at informere os om køb/salg af ejendom eller til- og fraflytning. Husk at det kun er muligt at lave flytninger 5 hverdage tilbage i tid. Husk derfor at melde flytning i god tid. Ellers vil I blive faktureret for andres forbrug af el på jeres tidligere adresse.

Hvis du skal flytte eller sælge din ejendom

For at melde flytning skal I sende en mail til kundeservice@energidanmark.dk og oplyse: 

  • Kundenummer
  • Aftagenummer eller adresse
  • Skæringsdato
  • CVR nummer
  • Kontaktperson

Har I oplysninger på den nye ejer eller forbruger, bedes I oplyse dette.

Etablering og nedtagning af måler

 

Ved opsætning og nedtagning af måler forelægger samme procedure:

Etablering

Kontakt altid en autoriseret elinstallatør i lokalområdet. Elinstallatøren foranleder kontakten til netselskabet, som opretter et aftagenummer til det nye målepunkt. Herefter skal kunden kontakte sin elleverandør og oplyse det aftagenummer, der er oprettet af netselskabet.

Ved nedtagning

Kontakt altid en autoriseret elinstallatør og anmod om nedtagning af elmåler. Elinstallatøren indleverer måleren til netselskabet, og Energi Danmark får automatisk besked herom og slutafregner installationen. Du behøver derfor ikke kontakte os, når en måler skal nedtages.