Forstå din faktura | Hvad består min faktura af?
Energi Danmark logo

Forstå din gasfaktura

På denne side har vi samlet information om fakturering af gas hos Energi Danmark og en forklaring af, hvordan du forstår din gasfaktura.

Hvis du alligevel har spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Vær opmærksom på, at I modtager to gasfakturaer:

  • En fra Energi Danmark, som dækker jeres forbrug af gas samt abonnement til os.
  • En fra Evida, som dækker transport samt afgifter til staten

Dette skyldes de nye regler for gasdistrubution i Danmark, hvor gasleverandøren ikke længere kan tilbyde en samlet gasfaktura.

Hvordan fakturerer Energi Danmark?

Energi Danmark fakturerer månedligt bagud, så det betyder, at du vil modtage 12 fakturaer årligt.

Hvis du har kvartalsaflæste målesteder, vil den månedlige faktura kvartalsvis indeholde korrektioner, hvilket er illustreret på tidslinjen nedenfor: 

Sådan læser du din faktura:

Side 1:

I brevhovedet kan I se oplysninger om modtager af faktura, information om forfald, kundenummer mm.

I kan også se, om det er en faktura eller kreditnota.

Til jer der har kvartalsaflæste målere, skal i være opmærksomme på, at fakturaer uden korrektioner, er afregning af forventet forbrug for den pågælgende måned. Når de kvartalsvise aflæsninger modtages fra Evida, korrigeres forbruget for de foregående måneder, således din faktura passer til dit faktiske forbrug.

På side 1 er der også en oversigt over totalbeløb. Dette specificeres på side 2.

 

Side 2:

Her kan I se en udspecificering af fakturaen. Hvis det er en faktura med korrektioner, vil korrektionerne også vises her.

Elementer i udspecificeringen kan være:

Spot: Variabel pris dag for dag. Prisen fastsættes på den valgte børs på baggrund af udbud og efterspørgsel.
Fast Pris: Fast pris i hele leveringsperioden. Pris bestemt af handelstidspunkt.
System: Børsprisen
Biogas: Pris for det valgte type certifikat
Transmission: Dækker Energi Danmarks omkostninger til transmissionskapacitet i det danske transmissionsnet, som ejes Energinet.

Fakturering af forskellige målertyper 

Vi bestræber os altid på at afregne hurtigst muligt. 

Timesaflæste målesteder

Timesaflæste målesteder tilhører et forbrugsted, der har et samlet årsforbrug på typisk 300.000m3 gas årligt, og Evida har installeret fjernaflæsningsudstyr, som registerer forbruget på timesbasis. For de timeaflæste som aflæses månedsvis vil vi fakturer det målte forbrug som vi modtager fra Evida. Hvis der er fejl i det modtaget forbrug, vil der komme korrektion på først kommende faktura efter modtagelse af det nye forbrug.

Kvartalsaflæste målesteder

Kvartalsaflæste målesteder tilhører et forbrugsted, der har typisk et samlet årsforbrug på under 300.000m3 gas årligt, og Evida har som hovedregel ikke installeret fjernaflæsningsudstyr. Det betyder, at EnergiDanmark for skabelon målepunkter som aflæses kvartalsvis ,der vil det modtaget forbrug fra Evida bliver fordelt efter graddage, og periodiseret i forhold til faktura perioderne. Det kan betyder at der kan kommer korrektion til de 2 måneder som allerede er faktureret for kvartalet. 

Kvartalsaflæsning

Energi Danmark er gasleverandør, mens Evida er netselskab. En vigtig ændring at bemærke er, at Evida nu er overgået til kvartalsvis aflæsning af målere. At sikre korrekt aflæsning af jeres målere kan have væsentlig betydning for jer, særligt hvis jeres forbrug ikke følger normalforbruget på gaskunder, da Evida, i tilfælde af manglende aflæsning, vil estimere jeres forbrug ud fra en “normal” gaskundes forbrug. 

Note: Evidas definition af et forbrugsted: Forbrugsstedet består af ét eller flere målersteder på en matrikel, som ejes/lejes af én Kunde. Hvis samme Kunde ejer/lejer flere matrikelnumre, der geografisk er placeret, så de opfylder Evidas kriterier for skelfællesskab, kan Kunden vælge, at samtlige målersteder på de pågældende matrikelnumre skal udgøre ét forbrugssted.

I kan læse mere om reglerne for aflæsning på Evidas hjemmeside og kontakte dem, hvis I har spørgsmål til aflæsning. 

Tilgodehavende

Medmindre man er tilmeldt Betalingsservice eller leverandørservice, så udbetales tilgodehavende ikke automatisk. Så har I følgende muligheder: 

  • Få beløbet udbetalt. I så fald skal vi bruge kontooplysninger, CVR nr. og fakturanr. 

Giv besked til vores bogholderi på udbetaling.gas@energidanmark.dk 

Driftsforstyrrelser

Ved driftsforstyrrelser eller sikkerhedsmæssige spørgsmål vedr. gas, skal I kontakte Evida, som er jeres gasdistributør.