Energi Danmark logo

Årsrapport 2022

Energi Danmark-koncernen opnåede i 2022 en omsætning på DKK 344,6 mia. drevet af høje priser på el- og gasmarkederne. Succesfulde handelsstrategier uden for de nordiske lande resulterede i et højt koncernresultat efter skat på DKK 8,8 mia. Energi Danmark-koncernens forretningsområde, der servicerer kunder i de nordiske lande, har dog haft betydelige tab på grund af langsigtede kontrakter i vindporteføljen. Energi Danmark har med det gode resultat bidraget betydeligt til samfundet med en selskabsskat på DKK 2,5 mia. vedrørende 2022.

april 28, 2023


Vi har været igennem endnu et ekstraordinært år på de europæiske energimarkeder med hurtigt stigende og hidtil usete volatile energipriser og krav til sikkerhedsstillelse for handel på elbørserne.

Energi Danmark-koncernen opnåede i 2022 en omsætning på DKK 344,6 mia. drevet af høje priser på el- og gasmarkederne. Mængden af leveret energi er ikke væsentligt højere end 2021. Omsætningen er primært baseret på handel på tværs af grænserne og gashandelsaktiviteter. Koncernens resultat efter skat på DKK 8,8 mia. anses for meget tilfredsstillende. Resultatet er realiseret på grund af succesfulde handelsstrategier uden for de nordiske lande.

Det gode resultat betyder også, at Energi Danmark har bidraget betydeligt til samfundet med selskabsskat for året på DKK 2,5 mia.

”Vi er glade for at realisere et så solidt resultat i 2022, som gjorde det muligt for Energi Danmark-koncernen at tilbagebetale alle lån til ejere og banker og samtidig bidrage til samfundet med en markant selskabsskat på DKK 2,5 mia. Jeg vil gerne takke alle vores medarbejdere for deres bidrag til resultatet,” siger administrerende direktør Jesper Nybo Stenager.

Ugyldige bonusaftaler i Energi Danmark
Energi Danmark – og andre lignende virksomheder – har i 2023 været i fokus for selskabets bonusaftaler. I Energi Danmark er der, som det er almindeligt i energihandelsbranchen, bonusordninger for relevante grupper af medarbejdere. Det er selskabets klare politik at der skal være loft på disse bonusordninger. Tre medarbejdere fra Energi Danmark har haft en aktiebaseret bonusaftale med en kontantoption og uden loft. Den er indgået uden bestyrelsens vidende og under omstændigheder, som Energi Danmark er overbevist om, gør aftalen ugyldig, men de tre medarbejdere hævder dog på nuværende tidspunkt, at aftalen er gyldig. Energi Danmark har i regnskabet indregnet et beløb svarende til en normal bonus for de tre pågældende medarbejdere.

Et volatilt 2022
Energi Danmark-koncernens handelsdivision fokuserer på handel med energi med modparter og børser på de europæiske markeder. Energi Danmark-koncernens handelsdivision har haft et meget succesfuldt 2022. Porteføljen består af optioner for at transportere el og gas, som bliver værdifulde i scenarier med høje priser eller ekstrem volatilitet, som oplevet i 2022. Energi Danmark-koncernens handelsdivision resultat i 2022 stammer primært fra markeder uden for de nordiske lande.

Energi Danmark-koncernens kundedivision fokuserer på indkøb af energi fra producenter og salg til kunder i de nordiske lande. Divisionen har haft et år med betydelige tab på grund af langsigtede kontrakter i sin vindportefølje. Energi Danmark vil altid opfylde kontrakternes forpligtelser, selvom kontrakterne er væsentligt tabsgivende for Energi Danmark. Energi Danmark koncernen fokuserer på at servicere kunder og giver dem merværdi gennem fleksible og effektive løsninger baseret på langsigtede kunderelationer. I 2022 fortsatte vi med dette fokus selvom vi har været tilbageholdende med at underskrive nye kontrakter i vores kundedivision for at styre niveauet af sikkerhedsstillelse og krav til arbejdskapital.

Overtagelse af Andel Energis erhvervskunder
I 2022 eksekverede vi den nye strategi, der fulgte af Andel og NRGi’s konsolidering af ejerskabet af Energi Danmark i 2021, som lagde fundamentet til den videre udvikling af Energi Danmark-koncernen. En overdragelse af Andel Energis forretningsaktiviteter vedrørende store erhvervskunder til Energi Danmark er gennemført med virkning fra 1. januar 2023. Det vil øge Energi Danmarks muligheder på markedet yderligere.

“Andel og NRGi har begge et stærkt og tæt forhold til Energi Danmark-koncernen, og opkøbet viser, at vi er i stand til at eksekvere på koncernens strategi og skabe yderligere muligheder på de nordeuropæiske energimarkeder,” siger bestyrelsesformand Jesper Hjulmand.

Udbetaling af udbytte for 2022
Egenkapitalen er på balancedagen DKK 11,7 mia., hvilket har gjort det muligt for selskabet at udbetale udbytte til sine ejere Andel og NRGi på DKK 3 mia.

Forventninger til 2023
Energi Danmark-koncernen forventer i 2023 et resultat før skat på DKK 600 mio.

Yderligere information:
Bestyrelsesformand, Jesper Hjulmand
Adm. direktør, Jesper Nybo Stenager,
Via Andels presseafdeling +45 2170 3101