Indefrysningsordning | Hvad ved vi?
Energi Danmark logo

Ny aftale om indefrysningsordning

Folketinget har vedtaget en aftale om indefrysning af energiregninger. Det betyder, at el- og naturgaskunder kan få udskudt en del af deres energiregning.

 

Ordningen træder i kraft den 1. november 2022, og her på siden kan du finde spørgsmål og svar omkring indefrysningsordningen. 

Vi henviser også til Finansministeriet og Virksomhedsguiden, hvor du kan læse mere om indefrysningsordningen. 

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg indefrosset en del af min energiregning? 

Ønsker I at indgå i ordningen, så send en mail til indefrysning@energidanmark.dk og oplys kundenummer og CVR nummer.

Hvornår kan jeg få indefrosset en del af min energiregning?

Ordningen træder i kraft 1. november 2022, og det er derfra, du kan få indefrosset en del af din energiregning.

Hvornår skal jeg betale den indefrosne del af min energiregning tilbage?

Ordningen om indefrysning af en del af din energiregning gælder i 12 måneder. Herefter har du 1 års afdragspause, hvorefter du skal vælge, om du vil betale det indefrosne beløb tilbage på én gang eller over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage to år efter, at ordningen træder i kraft. 

Hvor stor en del af min regning kan indefryses?

Ordningen giver mulighed for midlertidigt at få indefrosset regninger for el og gas samlet for max 15 mio. pr. virksomhed. Kunden er selv forpligtiget til at holde regnskab herfor.

Kan jeg selv vælge tilbagebetalingsflowet?

Nej, tilbagebetalingen sker over 4 år eller ved indfrielse af totalbeløbet. 

Hvad koster det at bruge indefrysningsordningen? 

Rentesatsen er 4,4 % årligt af det indefrosne beløb. Staten kan dog i hele perioden ændre satsen. 

Vi opkræver et opstartsgebyr på 50 kr. pr. tilmeldte installation og 10 kr./mdr. pr. installation. Gebyret kan ændres med 3 måneders varsel.

Hvornår skal jeg senest tilmelde mig indefrysningsordningen?

Senest 3 dage før forfaldsdato skal du tilkendegive over for os, at du ønsker at tiltræde ordningen. Det kan du gøre ved at sende en mail til indefrysning@energidanmark.dk 

Hvad er den fastsatte pris for el? 

Det er 0,80 øre/kWh. 

Skriv dig op til at få mere information eller kontakt os på indefrysning@energidanmark.dk