Additionalitet i PPA'en - EnergiDanmark
Energi Danmark logo
Solar panes in a solar park used for clean energy production. Solar panel under blue sky with sun. Green grass and cloudy sky. Alternative energy concept to reduce global warming and climate change

Ønsker I også additionalitet i den næste elaftale?  

Power Purchase Agreements (PPA’er) er blevet hjørnestenen i flere virksomheders overgang til ny vedvarende energi. Et vigtigt koncept i denne sammenhæng er “additionalitet.”

Betydningen af at gøre en forskel

Begrebet additionalitet beskriver, at den energi, der købes gennem en PPA fra en vedvarende energikilde, skal føre til en reel og målbar reduktion i brugen af konventionelle fossile brændstoffer. Lige nu har vi flere nyopførte solparker på vej, og den næste forventes i drift primo 2025. Vil du sikre addtionalitet i elaftalen, så tøv ikke med at udfylde formularen herunder.

Additionalitet i PPA’en ikke kun en teknisk detalje; det er nøglen til at gøre en positiv og målbar forskel i forhold til virksomhedens elforbrug. Det er med til at sikre, at virksomhedens engagement i vedvarende energi rent faktisk bidrager til at ændre energilandskabet til det bedre.

Nyopførte solparker sikrer additionalitet

Vi samler flere virksomheders forbrug omkring produktionen fra én solpark, og ved at indgå en PPA-aftale med os, får I energiforbruget dækket – helt eller delvist – af additional nyopført solenergi.

Skal jeres forbrug også komme fra ny vedvarende energi – så udfyld formularen herunder.

Med Pulje PPA samler vi flere virksomheder om én solpark, og vi er stolte over at se, at mange virksomheder allerede nu aftager energi fra en af de nyopførte solparker.

Mikkel Hauge Jensen, Sales Director i Energi Danmark

Fortæl mere om PPA og de kommende solparker:

Navn er inkorrekt

Virksomhed er inkorrekt

E-mail er inkorrekt

Telefon er inkorrekt

er inkorrekt

Evt. beskrivelse er inkorrekt

Er I kunde hos Energi Danmark? er inkorrekt

Vigtigt at sikre additionalitet i PPA’en

Der er flere grunde til, at additionalitet er vigtig i sammenhæng med PPA’er.

Klimapåvirkning: For at bekæmpe klimaforandringerne er det ikke tilstrækkeligt blot at producere el fra vedvarende energikilder. Det er afgørende, at den vedvarende energi, der indgår i en PPA, erstatter energi, der ellers ville være blevet produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. På den måde skaber PPA’en en reel reduktion i udledningen af drivhusgasser.

Bæredygtighedsmål: Mange virksomheder har ambitiøse mål om at reducere klimaaftrykket. For at opnå disse mål er det nødvendigt, at den vedvarende energi, der købes gennem PPA’er, faktisk udvider den samlede mængde vedvarende energi i det globale energinet og ikke blot omdirigerer eksisterende vedvarende energikilder fra andre formål.

 

Vi håndterer hele processen og kontakten til developer

Vi har 5 års erfaring med PPA’er og hjælper også jer til den rigtige løsning. Med Energi Danmark som direkte modpart håndterer vi hele setuppet og varetager kontakt til udvikler, selve el-leverancen og risikostyringen.

I indgår en mandataftale med os, og vi sørger for at finde en solpark, som matcher jeres krav til beliggenhed, dato for idriftsættelses og pris.

Lige nu har vi flere nye solparker i pipelinen. Den næste solpark forventes i drift primo 2025.

Vil I være med?

 

NY VEDVARENDE ENERGI

 Powering
business.
Responsibly