Aller Aqua | Muligheden for at fastholde egne strategier
Energi Danmark logo

Aller Aqua

Aller Aqua kan fastholde egne strategier

”Vi er en stor produktionsvirksomhed med et meget svingende elforbrug. Derfor er det en fordel, at aftalen kan tilpasses vores højsæson.” Carsten Jørgensen, direktør for Aller Aqua Danmark.

Siden 2005 har Energi Danmark leveret el til Aller Aqua Danmark via en Fast Pris-aftale. Aller Aqua er en større international produktionsvirksomhed ved Christiansfeld med over 40 års erfaring i fremstilling af fiskefoder til dambrug og havbrug.

Carsten Jørgensen er som direktør vant til at foretage økonomiske risikovurderinger og -afdækninger. Derfor vil han også gerne selv være med til at træffe de strategiske beslutninger omkring virksomhedens elforbrug.

I samråd med Energi Danmark har Carsten Jørgensen valgt Fast Pris i Aller Aquas travleste perioder. Dermed kender han prisen på den el, som produktionen fremover skal bruge i højsæsonen. “Det er altid rart at få aftalen lukket i god tid, så jeg kan lægge omkostninger til el ind i budgettet,” siger Carsten Jørgensen.

Aftalen ligger dog ikke mere fast, end at den kan ændres, hvis markedet skifter. Carsten Jørgensen forklarer: “Det er et meget fleksibelt system. Selvom vi har lagt os fast på en periode, kan jeg sælge igen, hvis elprisen er steget.” Aller Aqua kan derved opnå økonomiske fordele ved at følge elprisens udvikling og Energi Danmarks anbefalinger.

I årets øvrige perioder – når produktionen og elforbruget hos Aller Aqua er mindre – vælger virksomheden at holde el-aftalen ‘åben’, dvs. den handles til spot-prisen. Aller Aqua er således mere risikovillige her, men har dermed også mulighed for at reducere udgifterne. Carsten Jørgensen kan på den måde koncentrere risikoen til kun at berøre en mindre del af produktionen.