Fakta om EDS

Med selskabets strukturelle ændringer i løbet af 2018 forventes yderligere vækst de kommende år, men ligeledes bør ændringerne have positiv effekt på datterselskaberne og dermed Energi Danmark koncernen som helhed.

Energi Danmark Securities A/S (EDS) opnåede endnu et positivt år med et resultat før skat på 6,6 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende sammenlignet med forventningen til året, men der er foretaget adskillige ændringer internt i selskabet, hvorfor forventningen for 2019 er væsentlig højere end 2018 resultatet og atter stigende frem mod 2020.

Konkurrencen i både det fysiske og finansielle elektricitetsmarked har aldrig været hårdere, og specielt kundegebyrer for Portefølje Management Services har været kraftigt faldende de seneste år. Dette er blandt andet én af årsagerne til, at selskabet har oplevet faldende resultater, selvom den samlede porteføljevolumen har været stigende op imod 13 TWh årligt. Set i lyset af de ændrede eksterne markedsvilkår har selskabet foretaget større interne strategiske og risikomæssige modifikationer, og er samtidig i fuld gang med at ændre gebyrstrukturen hos kunderne fra et simplet statisk kundegebyr til et performancerelateret gebyr, som i høj grad er bestemt ud fra de naturlige og dynamiske markedsbevægelser samt likviditeten i markedet. Vores team af kvalificerede medarbejdere med mange års markedserfaring er grundstenen for succes i dette.

Med selskabets strukturelle ændringer i løbet af 2018 forventes yderligere vækst de kommende år, men ligeledes bør ændringerne have positiv effekt på datterselskaberne og dermed Energi Danmark koncernen som helhed. Selskabet ser derfor frem til at skabe yderligere positive resultater for Energi Danmark koncernen og ligeledes bringe serviceniveauet for alle vores kunder op på et endnu højere niveau.

I en årrække er Energi Danmark Securities blevet tildelt AAA-kreditvurdering, hvilket er den højest mulige kreditvurdering baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem.

Kontakt Energi Danmark Securities