Fakta om EDS

Antallet af kundetyper og den samlede kundevolumen er steget yderligere og er på 12,7 TWh i 2017. Dette er forankret i alle de nordiske lande og Tyskland, hvilket er med til at sikre de fremtidige vækstmuligheder for selskabet.

Selskabet har over de senere år oplevet en væsentlig stigning i bruttofortjenesten, hvilket ikke mindst skyldes en solid kundetilgang via det nordiske og på det seneste tyske marked. Selskabets samlede porteføljevolumen voksede med ca. 10 % i 2017, og selskabets porteføljekoncept er nu fast forankret i alle nordiske lande samt påbegyndt i Tyskland, idet EDS yder porteføljestyring for alle selskaber i Energi Danmark koncernen. Selskabet har over de senere år opbygget et dygtigt internationalt team af kvalificerede og motiverede medarbejdere. Samtidig har udviklingen af EDS’s primære indtjeningskilder via udvidelse og tilpasning af produktpaletten været positiv.

Selskabets vækst og klare synergifordele i forhold til resten af koncernen har medvirket til, at EDS bliver konsolideret, og egenkapitalen kan udvides i takt med de positive resultater. Dermed er der yderligere ressourcer til, at EDS kan fortsætte væksten, fortsætte den positive udvikling og skabe yderligere værdi for både danske, nordiske og øvrige internationale kunder.

I en årrække er Energi Danmark Securities blevet tildelt AAA-kreditvurdering, hvilket er den højest mulige kreditvurdering baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem.

Kontakt Energi Danmark Securities