Fakta om EDS

Positivt resultat for 2021

År 2021 blev i lighed med 2020 et historisk år, hvor markedet var præget af ekstremt høje energipriser, generelt presset produktionskapacitet i store dele af Europa og Norden og som følge heraf et ekstremt volatilt marked. Energi Danmark Securities A/S kunne dog igen i 2021 tilføje endnu et positivt resultat til selskabets historie, da selskabet opnåede et resultat før skat på +24,9 mio. DKK, hvilket er tilfredsstillende og højere end forventet. Dette til trods for endnu et højst usædvanligt år, hvor energimarkederne i den grad udfordrede mange markedsdeltagere.

Resultatet i 2021 understreger, at selskabet er i stand til at håndtere ekstreme markedssituationer og samtidig levere et solidt resultat under vanskelige vilkår. Kraftigt stigende spreads i mange markedskontrakter samt manglende likviditet udfordrede til tider selskabet, men generelt øget handelsaktivitet bidrog i 2021 yderst positivt til selskabets resultat.
Jan Rigtrup, Direktør i Energi Danmark Securities

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder Energi Danmark Securities A/S porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Det geografiske forretningsområde dækker primært hele Skandinavien og Tyskland.

Energi Danmark Securities A/S ønsker at tilbyde porteføljekunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov.

Kontakt Energi Danmark Securities