Årsrapport 2018

.

Godt år for Energi Danmark koncernen

I 2018 leverede Energi Danmark koncernen et tilfredsstillende resultat før skat på 170 mio. kr. med en tilhørende omsætning på rekordhøje 32,5 mia. kr. Samtidigt fremviste koncernen et flot salg på 46,6 TWh til fremtidig levering på de nordeuropæiske markeder og har dermed fortsat succes med sine langsigtede vækstplaner.

Energi Danmark koncernen realiserede i 2018 et resultat før skat på 170 mio. kr. mod 71,4 mio. kr. året før svarende til en stigning på godt 138% og en solid forrentning af egenkapitalen på 19,6%. Koncernens solide forankring på det nordeuropæiske marked blev ligeledes understreget af en rekordhøj omsætning på godt 32,5 mia. kr. baseret på en samlet levering af elektricitet til de nordeuropæiske kunder på knap 34 TWh samt høj aktivitet i vores gas handelsafdeling. I 2018 leverede og afregnede Energi Danmark elektricitet til mere end 171.000 målepunkter i fem forskellige lande. Dette er en stigning på godt 35% siden 2016.

 

- Med den øgede kompleksitet er det vitalt, at vi har et pålideligt, fleksibelt og effektivt afregningssystem, der sikrer både kunderne og os en hurtig og pålidelig afregning, udtaler adm. direktør Jørgen Holm Westergaard.

- Vores nyudviklede afregningssystem, BIO, er skræddersyet til de nordeuropæiske el-markeder og kan ligeledes benyttes af vores eksterne samarbejdspartnere til at håndtere deres markedskommunikation og afregning af kunderne, fortsætter han.

2018 var igen et stærkt salgsår og koncernens samlede salg henover året var på 46,6 TWh med fremtidig levering til kunderne over de kommende fem år. Dermed har koncernen endnu engang sikret et solidt fundament der understøtter koncernens langsigtede vækstambitioner. Gennem solid rådgivning, god service og det rette produktkatalog har vi hjulpet kunderne trygt gennem de volatile energimarkeder hvilket har resulteret i at vores norske datterselskab, Energi Salg Norge, satte koncernrekord med et salg på hele 11,9 TWh. Vores svenske datterselskab, Energi Försäljning Sverige, blev desuden det første energiselskab nogensinde, der leverer elektricitet til Sveriges tre største byer.
Med øget fokus på store internationale kunder er koncernens samlede nordeuropæiske koncept -One Stop Shop - nu mere relevant end nogensinde før. I 2019 vil koncernen fokusere på at styrke det international salg yderligere gennem et dedikeret internationalt salgsteam, som skal sikre koncernen yderligere vækst gennem videreudvikling af det unikke One Stop Shop koncept.

- One Stop Shop konceptet giver Energi Danmark koncernen den nødvendige skalerbarhed på tværs af de nordeuropæiske markeder, som er nødvendig for at understøtte ambitionen om øget vækst uden for landets grænser, konkluderer bestyrelsesformand Jesper Hjulmand.