Erhvervsobligationer

Erhvervsobligationer

Energi Danmark besluttede i 2017 at udstede en 3-årig erhvervsobligation på i alt 750 mio. DKK.

Udstedelsen blev succesfuldt gennemført i juni 2017 og de nærmere betingelser vedrørende udstedelsen kan findes her:

Final Terms and conditions

Markedsinformation til investorer

Energi Danmark ønsker at give kapitalmarkederne åben, troværdig og korrekt information om koncernens aktiviteter og finansielle udvikling. Derfor kan du nedenfor finde links til:

Virksomhedsbeskrivelse

(Tilføjelse til virksomhedsbeskrivelse)

Årsrapporter og CSR-rapporter

Pressemeddelelser

Vedtægter

Finanskalender

Certified Advisor: Nordea Bank Danmark A/S

 

 

 

Bestyrelse:

Formand, adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE
Næstformand, Søren Sørensen, NRGi
Direktør Chris Dahlerup, EWII Energi
Adm. direktør Martin Romvig, Energi Nord Holding
Adm. direktør Anders J. Banke, SEF Energi
Direktør Jens Otto Veile

Direktion:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard*
Økonomidirektør Jesper Nybo Stenager*

* Anmeldt direktion hos Erhvervsstyrelsen