Erhvervsobligationer

Erhvervsobligationer

Energi Danmark besluttede i 2017 at udstede en 3-årig erhvervsobligation på i alt 750 mio. DKK.

Udstedelsen blev succesfuldt gennemført i juni 2017 og i maj 2020 blev obligationens løbetid forlænget med 12 månder. De nærmere betingelser vedrørende udstedelsen kan findes her:

Amended and Restated Terms and Conditions

Markedsinformation til investorer

Energi Danmark ønsker at give kapitalmarkederne åben, troværdig og korrekt information om koncernens aktiviteter og finansielle udvikling. Derfor kan du nedenfor finde links til:

Investor Presentation 2020

Virksomhedsbeskrivelse 2017

(Tilføjelse til virksomhedsbeskrivelse 2017)

 

Årsrapporter og CSR-rapporter

Pressemeddelelser

Vedtægter

Finanskalender

Certified Advisor: Nordea Bank Danmark A/S

 

 

 

Bestyrelse:

Formand, adm. direktør Jesper Hjulmand, Andel
Næstformand, adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi
Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, EWII Energi
Økonomidirektør Gert Vinther Jørgensen, Norlys
Adm. direktør Anders J. Banke, SEF Energi
Direktør Jens Otto Veile

Direktion:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard*
Økonomidirektør Jesper Nybo Stenager*

* Anmeldt direktion hos Erhvervsstyrelsen