Risikostyring

Risikostyring er kernen i alt, hvad vi foretager os i koncernen – kernen i produkterne til vores kunder og kernen i, hvordan vi tænker og driver virksomhed i det daglige. Uden professionel håndtering af risici på både kort og lang sigt kan vi ikke opnå en bæredygtig koncern, der både nu og i fremtiden leverer gode resultater og god service over for vores kunder og investorer. Bæredygtighed hviler på god risikostyring og resulterer i en økonomisk sund og velfungerende koncern, der er rustet godt til fremtidige udfordringer.

Energi Danmark koncernens forretningsmodel bygger på, at virksomheden er en af de førende energihandelsselskaber i Nordeuropa. Vores aktiviteter omfatter:

Når man handler med energiprodukter på forskellige markeder, bliver risikostyring en del af forretningsmodellen.
  • Salg af el - både fysisk og økonomisk - især til kunder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland
  • Køb af el - både fysisk og økonomisk - fra Nord Pool, Nasdaq, andre børser, modparter, decentrale kraftværker, vindmølleanlæg mv.
  • Handel med CO2-certifikater
  • Handel med gas
  • Porteføljeforvaltning og rådgivning
  • Handel med grønne certifikater
  • Drift af egne vindmølleanlæg
  • Handel med el på tværs af grænserne i Europa
  • Handel på balancemarkederne
  • Køb og salg af andre energirelaterede råvarer.

Når man handler med energiprodukter på forskellige markeder, bliver risikostyring en meget vigtig del af forretningsmodellen. Energi Danmark koncernen udsættes for forskellige former for risici, herunder relateret til bl.a. markedet, likviditeten, kreditforhold, volumen, valutakurser, driftsforhold og renteniveauet.

For at kunne håndtere disse risici har de dele af organisationen, der er ansvarlige for salg, indkøb og handel, medtaget relevante risikostyringsprocedurer og interne kontroller i deres daglige drift.

Ansvaret for at måle og vurdere risikoeksponeringen og holde øje med, om risikobegrænsningerne overholdes, ligger dog hos Risk Management. Risk Management fungerer uafhængigt af de afdelinger, der håndterer risiciene.

Bestyrelsen har fastlagt grænserne for den acceptable eksponeringsrisiko. Risk Management sammenligner dagligt de faktiske eksponeringsniveauer med de grænser, som bestyrelsen har udstukket.
I tilfælde af at de overskrides, skal bestyrelsen straks informeres herom, og eksponeringen skal reduceres, så den kommer under de fastsatte grænser.

Alle afledte aktiviteter i forbindelse med risikostyring foretages af specialister med passende kompetencer, erfaringer og tilsynsmuligheder. Bestyrelsen gennemgår og fastsætter regler for håndtering af risiciene, som gennemgås i det følgende.

Læs mere om Risk Management i vores årsrapport.