Miljø & klima

I Energi Danmark koncernen tager vi ansvar i klimaproblematikken. Vi har et overordnet miljø- og klimaprincip om at bidrage til udviklingen af vedvarende og grøn energi i Danmark. For at kunne omsætte denne hensigt til konkrete handlinger vælger vi at investere, bygge og drive vindmølleprojekter gennem vores datterselskab Energi Danmark Vind (EDV). Herved har vi flyttet os fra udelukkende at være en finansiel energihandelsvirksomhed til også at have fysisk produktion. Med investeringer i nye vindmøller ønsker vi løbende at få nettomængden af vedvarende energikilder til at vokse i Danmark til gavn for fremtidens miljø.

Energi Danmark tilføjer 15 nye vindmøller

I 2017 tilføjede Energi Danmark koncernens datterselskab, Energi Danmark Vind A/S (EDV), 15 nye vindmøller, som blev opsat i Hogager ved Holstebro.

Med tilføjelsen af de nye vindmøller udvidede EDV sin vindportefølje med 33 MW svarende til en udvidelse af porteføljen på hele 66 %. Vindmøllerne er 2,2 MW Vestas vindmøller med en beregnet årlig produktion på godt 80 GWh.

EDV’s målsætning er at bidrage til udbygningen af ny vindenergi, og selskabet deltager derfor aktivt i udbygningen af vedvarende energikilder i samarbejde med underleverandører. EDV oplever en stigende efterspørgsel fra kunderne efter oprindelsesgarantier fra nye vindmøller.

Investeringer i nye vindmøller med til at bidrage til et samfund med et lavere forbrug af fossile brændstoffer og lavere udledning af CO2.
Hans Hensberg, Director of Energi Danmark Vind

Wind Energy - Energi Danmark Group

 

EDV har deltaget i implementeringen af nye vindenergianlæg i det danske elnet svarende til årsproduktioner på 347.000 MWh, hvilket svarer til forbruget i ca. 77.100 husstande.

Miljøvenlig El til vores kunder

Sideløbende med udvikling af vindenergi på det danske marked og opbygningen af vores egen vindmølleportefølje er vores mål at tilbyde kunderne miljøvenlige elprodukter kombineret med muligheden for at deltage i nye vindmølleprojekter. Opførelsen af de nye møller hjælper med at sikre fremtidens energiressourcer. Når kunderne vælger bæredygtig energi, sætter det en politisk dagsorden i et område, hvor der stadig er mulighed for udbygning og forbedring.

Vi har udviklet en række bæredygtige løsninger via vores miljøvenlige produkt, Miljøvenlig El, hvor vi gerne vil inspirere kunder og samarbejdspartnere til at foretage ansvarlige valg. Miljøvenlig El er el, der er genereret af enten vind eller vand i fx Danmark eller Norge. Når du som kunde vælger Miljøvenlig El, modtager du et certifikat til dokumentation for dit ansvarlige indkøb - hvorved vi også skaber merværdi for din virksomhed.

Ved helt eller delvist at få dækket virksomhedens elforbrug via el fra danske vindmølleanlæg eller nordiske vandkraftværker bidrager vores kunder til fortsat fokus på vedvarende energi. Vi fokuserer kontinuerligt inden for Energi Danmark koncernen på at give vores kunder et miljøvenligt valg, når de køber el.