Miljø & klima

I Energi Danmark koncernen tager vi ansvar i klimaproblematikken. Vi har et overordnet miljø- og klimaprincip om at bidrage til udviklingen af vedvarende og grøn energi i Danmark. For at kunne omsætte denne hensigt til konkrete handlinger vælger vi at investere, bygge og drive vindmølleprojekter gennem vores datterselskab Energi Danmark Vind (EDV). Herved har vi flyttet os fra udelukkende at være en finansiel energihandelsvirksomhed til også at have fysisk produktion. Med investeringer i nye vindmøller ønsker vi løbende at få nettomængden af vedvarende energikilder til at vokse i Danmark til gavn for fremtidens miljø.

Fokus på vedvarende energi

Energi Danmark Vinds formål er at bidrage aktivt til samfundet med færre CO2-udledninger og en reduktion i forbruget af fossile brændstoffer. Gennem opbygningen af koncernens vindportefølje er vi i stand til at levere stigende mængder af miljøvenlig el til elnettet. Efter afslutningen af et projekt kan en vindmølle enten indarbejdes i koncernens drift og støtte vores eget forbrug eller sælges til kunder, der ønsker at investere i bæredygtig energi. Læs mere om vores fokus på vedvarende energi i vores aktuelle årsrapport.

 

EDV har deltaget i implementeringen af nye vindenergianlæg i det danske elnet svarende til årsproduktioner på 265.000 MWh, hvilket svarer til forbruget i ca. 58.900 husstande.

Miljøvenlig El til vores kunder

Sideløbende med udvikling af vindenergi på det danske marked og opbygningen af vores egen vindmølleportefølje er vores mål at tilbyde kunderne miljøvenlige elprodukter kombineret med muligheden for at deltage i nye vindmølleprojekter. Opførelsen af de nye møller hjælper med at sikre fremtidens energiressourcer. Når kunderne vælger bæredygtig energi, sætter det en politisk dagsorden i et område, hvor der stadig er mulighed for udbygning og forbedring.

Vi har udviklet en række bæredygtige løsninger via vores miljøvenlige produkt, Miljøvenlig El, hvor vi gerne vil inspirere kunder og samarbejdspartnere til at foretage ansvarlige valg. Miljøvenlig El er el, der er genereret af enten vind eller vand i fx Danmark eller Norge. Når du som kunde vælger Miljøvenlig El, modtager du et certifikat til dokumentation for dit ansvarlige indkøb - hvorved vi også skaber merværdi for din virksomhed.

Ved helt eller delvist at få dækket virksomhedens elforbrug via el fra danske vindmølleanlæg eller nordiske vandkraftværker bidrager vores kunder til fortsat fokus på vedvarende energi. Vi fokuserer kontinuerligt inden for Energi Danmark koncernen på at give vores kunder et miljøvenligt valg, når de køber el.

ISO standarder er fortsat i fokus

Tilbage i 2014 blev Energi Danmark koncernen ISO-certificeret for at kunne imødekomme de krav, som vores interessenter stiller og kommer til at stille fremover. Energi Danmark koncernen blev derfor certificeret i henhold til ISO 9001 og 14001.

Med ISO 9001 har vi implementeret et kvalitetsstyringssystem, der omfatter faciliteter, medarbejdere, uddannelse og servicefunktioner. ISO 14001 er et miljøstyringssystem, der giver os et praktisk værktøj, vi kan bruge til at styre vores miljømæssige påvirkning og dermed løbende forbedre vores miljømæssige standard. Ved at læne os op ad ISO 14001 som en del af vores egne KPI'er (Key Performance Indicators) kan vi kontinuerligt holde øje med os selv og de mål, vi sætter os. Det betyder, at vi kan bruge KPI'erne, når vi evaluerer på tidligere præstationer, og på samme tid kan vi bruge dem til at opstille nye mål.

Vi ved, at vores kunder og investorer stiller stadigt højere krav til os som samarbejdspartner, og derfor er vores strategiske satsning på bæredygtighed fortsat et vigtigt element for vores virksomhed. Vi holder derfor løbende egenkontrol med og fokus på vores primære interessenter: kunder, investorer og medarbejdere.