Mennesker & kompetencer

I Energi Danmark koncernen er medarbejderne vores vigtigste ressource og for at kunne imødekomme fremtiden, er det essentielt at vores medarbejdere besidder fremtidens kompetencer. Derfor prioriterer vi at støtte medarbejdernes kompetenceudvikling, så vi sammen kan nå vores strategiske mål.

Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udmærke sig samt udvikle og styrke faglige og personlige kompetencer. Energi Danmark koncernen skal være et godt sted at arbejde, hvor vores ansatte bliver inspireret og motiveret til at yde deres bedste. Vi har løbende fokus på medarbejdertrivsel både fagligt og socialt.

At skabe et godt arbejdsmiljø

I 2017, for femte år i træk, gennemførte vi en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) på tværs af koncernen. Top management og alle afdelinger og teams har aktivt arbejdet med resultaterne fra MTU’en, og der har været værdifuld dialog mellem management og medarbejdere. Vi gør dette, fordi vi tror på, at et godt arbejdsmiljø vil bidrage til at fastholde dygtige og dedikerede medarbejdere.

Vi måler medarbejdertilfredshed på mange parametre; ét parameter er, hvorvidt medarbejdere kan anbefale andre at arbejde for koncernen. I 2017 var tallet 78%, hvilket er en forbedring fra 2016, hvor tallet var 76%. Gennem året har vi fokuseret på et godt arbejdsmiljø. Vi har haft fokus på at fejre vores succeser, og alle afdelinger og teams har arbejdet på at sikre bedre teamwork og holdånd.

Initiativerne i 2017 har haft stor værdi og Executive Management Committee har besluttet at forsætte med at prioritere trivsel. Vores mål i 2018 er derfor, at 80% af vores medarbejdere vil anbefale andre at arbejde for koncernen. I år vil vi forsat arbejde på at udvikle lederskabskompetencerne hos vores mellemledere, da vi tror på, at gode ledere øger trivslen for den individuelle medarbejder.

For at kunne arbejde i dybden med MTU’ens resultater vil vi fra nu af gennemføre undersøgelsen hvert andet år. Ind imellem undersøgelserne vil vi måle nogle få udvalgte parametre for at evaluere udviklingen.

At prioritere sunde medarbejdere

Et andet parameter til at måle trivsel er fokus på fravær – især fravær i forbindelse med sygdom. I 2017 var tallet 1,92%, hvilket er yderst tilfredsstillende og bedre end i 2016, hvor tallet var 3,28%. Dette bekræfter, at trivslen øges i koncernen.

Vi forsætter med at fokusere på vores medarbejderes sundhed, og vi har en god sundhedsforsikring for alle. Vi støtter mange aktiviteter, formelle såvel som uformelle, for eksempel firmafodbold og DHL-stafet. I slutningen af 2017 etablerede en gruppe kollegaer en uformel løbeklub for at dyrke motion efter arbejde. Vi håber, at mange medarbejdere vil deltage.

I 2018 er vores ambition at have maksimum 2,7% fravær i forhold til egen sygdom, hvilket er det gennemsnitlige benchmark i branchen. I 2018 vil vi forsat arbejde med trivsel i koncernen. Målet er at minimere fravær på grund af sygdom, samt sikre at medarbejderne trives i koncernen.

Sygefravær

2017: 1,92%

Koncernens målsætning er et
sygefravær under 2,70%, hvilket er det
gennemsnitlige benchmark i branchen.

MÅL 2018:
Under 2,7%

Employee satisfaction - Energi Danmark GroupMedarbejdertilfredshed

2017: 78%

Målet er, at mindst 80% af medarbejderne i
medarbejdertilfredshedsundersøgelsen
vil anbefale andre at arbejde i koncernen.

MÅL 2018:
Minimum 80%