IT & datasikkerhed

IT- og datasikkerhed er to områder af afgørende karakter for en energihandelskoncern som Energi Danmark – af flere årsager. Først og fremmest er det nødvendigt, at vi som elleverandør er til stede i markederne 24/7 for at overvåge og agere på vegne af vores kunder. Derfor skal vi sikre, at vores IT-platforme til både internt og eksternt brug så vidt muligt er i funktion døgnet rundt, og at alle data i vores systemer er pålidelige.

Med handelsaktiviteter på tværs af 20 europæiske grænser, en omsætning på mere end 17 milliarder og håndtering af data fra ca. 160.000 målepunkter i fem lande, sætter Energi Danmark koncernen strikse krav i forhold til IT & datasikkerhed dag og nat hele året rundt.

Vores førsteprioritet i forhold til IT & datasikkerhed er beskyttelse – at beskytte vores kunder, medarbejdere, aktionærer og andre interessenter samt virksomheden selv mod angreb på vores systemer og data.