Energien i samfundet

I Energi Danmark koncernen tager vi et bevidst ansvar i samfundet. Vi driver forretning gennem sunde og ansvarlige forretningsaktiviteter. Vi ønsker at bidrage til samfundet gennem jobskabelse og hensyn til natur og miljø. Energi Danmark koncernen arbejder kontinuerligt på at udvikle produkter og tjenester, som vi ser et behov for nu og i fremtiden. Med dette fokus på fremtiden ønsker vi at bidrage til en bæredygtig vækst i samfundet, som samtidig kan give en forretningsmæssig merværdi over for vore kunder, medarbejdere og investorer.

Stort potentiale i nordisk vindproduktion

Energi Danmark koncernen har i 2017 fokuseret på mulighederne for at udvide håndteringen af vindenergi i de nordiske lande. Energi Danmark koncernen har et solid setup til balancering og håndtering af elsalg for vindmøller i Danmark, og ambitionen er at udvide vindporteføljen i resten af Norden. I Finland har vi i 2017 implementeret de systemer, som er nødvendige for at håndtere elproduktion fra vindmøller, således at vi fremadrettet er i stand til at indgå aftaler med finske vindmølleejere. I det kommende år vil vi se nærmere på at tilpasse vores setup til behovene hos elproducenter på nye markeder, så vi kan støtte op om den grønne omstilling og sikre bedre indtjening for vindmølleejere på disse markeder. 

BlueGrid – et projekt om forbrugsfleksibilitet

Energi Danmark koncernen bidrager aktivt til at forme fremtidens markedsregler sammen med vores interessenter og samarbejdspartnere. Sammen med Blue Kolding og Krüger ansøgte og modtog vi i 2017 offentlig støtte fra EUDP (Energiteknologisk udviklings- og demonstrations program) til at starte et demonstrationsprojekt. Formålet med projektet er at bringe ny teknologi i anvendelse og demonstrere, hvordan spildevandsrensningsanlæg kan være med til at balancere energisystemet ved på intelligent vis at justere energiforbrug og -produktion. Projektet strækker sig over tre år og er en rigtig god mulighed for at øge vores ekspertise i forhold til at håndtere forbrugsenheder i balancemarkedet.

I 2018 vil Energi Danmark koncernen fortsat være en aktiv deltager i forhold til initiativer inden for demand response og fleksibilitet. Vi vil udnytte vores omfattende markedsviden og vores forståelse for kundernes præferencer og på den måde finde nye veje til at skabe værdi gennem fleksibilitet – både for vores kunder og for samfundet.

Vi vil bidrage til at opnå et grønnere Europa, og selv små mængder af energifleksibilitet på det rigtige tidspunkt kan gøre en stor forskel.

Vindmøller på regulerkraftmarkedet

I 2016 lancerede Energi Danmark et nyt produkt for dets vindmølleejere, som tillod vindmøllerne at deltage i regulerkraftmarkedet. Muligheden er en vigtig del af koncernens bæredygtige fokus, da det gør det mere attraktivt at eje en vindmølle samtidig med, at man sikrer optimal udnyttelse af vindenergien. Gennem regulerkraftmarkedet er den danske TSO, Energinet.dk, i stand til at balancere forholdet mellem forbrug og produktion og derved sikre en stabil forsyningssikkerhed i nettet.

I 2017 har mange nye vindmølleejere besluttet at deltage i markedet og ved årets udgang er vores portefølje næsten fordoblet.


Vindmølleejerne giver Energi Danmark tilladelse til at fjernstyre hver vindmølle og stoppe elproduktionen når markedsprisen for nedregulering er tilsvarende høj. Regulerkraft på vindmøller er rettet mod eksisterende såvel som nye kunder og vores mål i 2017 var at udvide porteføljen for regulerkraft. I 2017 har mange nye vindmølleejere besluttet at deltage i markedet og ved årets udgang er vores portefølje næsten fordoblet. Forhåbentlig vil muligheden for at deltage i regulerkraftmarkedet skabe yderligere kundetilfredshed og tilmed tiltrække nye kunder til i 2018.