Ansvarlig samhandel

I en energihandelskoncern som Energi Danmark koncernen, har vi som vores fornemste opgave at håndtere kundernes risiko inden for energiindkøb optimalt. Vi hjælper både elforbrugere og elproducenter til at udøve en aktiv og økonomisk fordelagtig handelsstrategi frem for at være passive spillere i energimarkedet. Samtidig har vi fokus på ansvarlig samhandel med leverandører og samarbejdspartnere inden for vedvarende energi.

Vores kunderådgivning er baseret på vores kunders individuelle risikoprofiler og ønsker. Vi levere skræddersyede og transparente løsninger til kunder, hvad enten de er internationale koncerner, offentlige institutioner eller mindre virksomheder.

Handlen på de europæiske energibørser håndteres af vores omfattende Trading-afdeling, som har specialiserede kompetencer inden for alle relevante områder – herunder Short og Long Term Trading, Cross Border og Intraday Trading. Det betyder, at erfarne specialister overvåger alle handelsområder på vegne af vore kunder.

Bæredygtig energi er et centralt omdrejningspunkt for væsentlige dele af vores forretning, blandt andet i datterselskabet Energi Danmark Vind og i forbindelse med fx produkterne Miljøvenlig El og Bra Miljöval. I forbindelse med disse områder er vi meget opmærksomme på vores samarbejds- og samhandelsaftaler med leverandørerne inden for disse områder – hvad enten det drejer sig om levering af hele vindmøller eller oprindelsesgarantier på vandkraft og vindenergi. I eventuelle internationale samarbejdsrelationer har vi endvidere forpligtet os til etisk samhandel ud fra FN’s Global Compact, blandt andet antikorruption, human rights og sociale forhold.

ISO re-certificering

I 2017 blev Energi Danmark koncernen re-certificeret af DNV-GL ifølge de nye ISO 9001:2015 og 14001:2015 standarder angående kvalitetsstyring og miljøstyring. Certificeringen gælder Energi Danmark samt datterselskaberne i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Tyskland.

ISO-certificeringen har til hensigt at hjælpe organisationer med at tilpasse sig en foranderlig verden. Certificeringen fokuserer på at forbedre organisationers evne til at tilfredsstille kunder og skaber et sammenhængende fundament for vækst og vedvarende succes. Det etablerer en proces for at underskrive og evaluere leverandørkontrakter for at sikre de bedste forhold for ansvarlig samhandel. Ud over evaluering af tekniske, kommercielle og retslige faktorer skal kontrakter med leverandører og partnere derfor inkludere en evaluering af etiske og miljømæssige faktorer i forhold til Energi Danmark koncernens overordnede krav.

I 2018 vil Energi Danmark forsat følge ISO certifikatets retningslinjer og vurdere og evaluere leverandører og partnere i overensstemmelse med de processer, som er skitseret i ISO manualen.