Nyt gebyr for elkunder pr. 1. januar 2018

Med virkning fra 1. januar 2018 er der indført et nyt gebyr i Danmark jf. afgørelse i Forsyningstilsynet: Bekendtgørelse nr. 1714 af 26. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet blev pr. 1. januar 2018 ansvarlig for at fastsætte og opkræve gebyrer til dækning af sine omkostninger. Indtil da blev omkostningerne finansieret af Energinet, som lagde omkostningerne på systemtariffen. Forsyningstilsynet meddelte den 10. september 2018, at gebyret skal betales af forbrugskunderne.

Energi Danmark pålægger derfor et gebyr på 0,01 øre/kWh med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018. Beløbet for 1. halvår 2018 samt det estimerede beløb for 2. halvår 2018 opkræves på de tre fakturaer i 4. kvartal 2018 og fordeler sig således:

• Okt. 2018: 0,04 øre/kWh
• Nov. 2018: 0,04 øre/kWh
• Dec. 2018: 0,04 øre/kWh

Beløbet vil fremgå på en særskilt linje på din faktura.

Til beregning af gebyret i 2019 vil vi benytte estimat for 2018 og forventer at opkræve 0,01 øre/kWh.
I tilfælde af ændringer vil dette blive reguleret i 2019.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Skulle du alligevel have spørgsmål til de nye regler, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din rådgiver hos Energi Danmark eller ringe til os på tlf. 8742 6262.