Info vedr. den nuværende overgangsfase

Info vedr. den nuværende overgangsfase, lige inden ændringerne træder i kraft pr. 1. april


Energinet.dk, som har ansvaret for forsyningssikkerheden i hele Danmark, lukker Datahub’en i aften, og de åbner den først igen den 1. april.

I den periode sker der ingen kommunikation i markedet. Det betyder, at vi hos Energi Danmark bl.a. ikke kan foretage leverandørskift, og vi får heller ikke måledata ind på vores kunder.

Når vi åbner op igen den 1. april, sker det gradvist i markedet. Det betyder, at måledata vil komme drypvis ind hen over weekenden den 2.-3. april.