Kina skruer op for kulimporten

Kina importerede i 2019 7 % mere kul fra udlandet end året forinden. Dette på trods af landets regerings ønske om at sænke importen.

Kina er verdens med afstand største kulforbruger, og den kinesiske regerings strategier omkring kulimport og –produktion trækker ofte spor på tværs af kloden. I Europa er det således normalt, at kulpriserne ændrer sig, når der kommer udmeldinger fra Beijing. Den kinesiske regering havde oprindeligt planlagt at man af klima- og miljøhensyn ville skrue ned for kulimporten i 2019, men sådan skulle det ikke gå.

Nye opgørelser efter årsskiftet viser, at kineserne i stedet øgede sin kulimport med 7 % sammenlignet med niveauet fra 2018. Det betyder at der i alt blev importeret 300 millioner tons kul til Kina i årets løb, og at landet ikke kunne leve op til sine ambitioner om at sænke udvindingen hænger givetvis sammen med, at priserne i årets løb faldt til så lavt et niveau, at det blev for økonomisk tiltrækkende for landet at holde fast i kulimporten.

Spørgsmålet er nu, om kineserne vil være i stand til at opfylde målsætningen om at sænke kulkraftens rolle i 2020. Mange kinesiske storbyer er præget af luftforurening, hvilket presser landets regering til at handle på området.

Den kinesiske økonomi fremstår svækket efter en langvarig handelskrig med USA, og det virker derfor sandsynligt, at landets vækst kommer til at aftage de kommende år. Dette vil også medføre lavere elforbrug, og landet vil således få lettere ved at sænke kulimporten.