EU’s CO2-udledning styrtdykker

Den europæiske CO2-udledning falder fortsat, og det samlede tal for 2019 kan blive hele 8 % lavere end sidste år. Svigtende økonomisk vækst og lav efterspørgsel på kul er blandt årsagerne.

Det går fortsat fremad med at sænke CO2-udledningen i EU. Analysebureauet Wattsight forudser således, at de estimerer at unionens samlede CO2-udledning, fra de sektorer der er omfattet af kvotesystemet ETS, vil falde med 135 millioner tons, svarende til 8 % i 2019. Det samlede elforbrug i Europa vil samtidig falde 2 %, hvis Wattsights udregninger kommer til at holde stik.

Den europæiske CO2-kvotepris er steget kraftigt de seneste par år og har i det meste af 2019 ligget på en pris der har svinget mellem 25 og 30 EUR/t. Den høje pris har påvirket de europæiske kulmarkeder, hvor efterspørgslen er faldet markant i årets løb, til fordel for det mindre CO2-udledende gas, der har overtaget en stor del af kullets rolle i det europæiske energimix. Dermed har kvotemarkedet i nogen udstrækning er begyndt at få den effekt EU-politikerne håbede på, nemlig at give elproducenterne incitament til at bevæge sig væk fra kulkraften.

Der er også andre temaer der har spillet ind på den faldende CO2-udledning. Den europæiske økonomi har det ikke for godt og både Storbritannien og Tyskland balancerer på kanten af recession. En svækket økonomi betyder mindre produktion og mindre forbrug, og afspejler sig således også i CO2-udledningen. Det er især den amerikansk-kinesiske handelskrig der får skylden for at de europæiske lande er under økonomisk pres.

EU’s officielle ambition er, at CO2-udledningen i 2030 skal være sænket med 40 % sammenlignet med niveauet fra 1990 og unionens enkelte medlemslande arbejder selv i større eller mindre grad på at finde løsninger på at omstille sig til grønnere energikilder.