Global udfasning af kernekraft truer grøn omstilling

Det er et problem for den globale grønne omstilling, at flere lande har besluttet at udfase kernekraften, lyder det fra det Internationale Energiagentur.

Kernekraft har i årtier været en særdeles omstridt energiform, ikke mindst på grund af de ulykker der har været forbundet med driften af kernekraftanlæg. I de seneste mange år har flere af verdens største økonomier vedtaget planer der skal nedskalere eller helt udfase kernekraften fra energimixet, og denne udvikling ser ud til at fortsætte. Ifølge tal fra det Internationale Energiagentur (IEA) vil verdens I-lande have sænket deres kernekraftkapacitet med 25 % i 2025 og hele 67 % i 2040 sammenlignet med i dag.

Den store nedskalering af kernekraften betyder, at der er et stort hul i det globale energimix, der skal dækkes af andre energikilder, og IEA forudser, at en stor del af efterspørgslen skal dækkes af fossile brændsler. Dermed er udfasningen af kernekraft et stort problem for den globale grønne omstilling, og forhindrer mange lande i at leve op til deres forpligtelser jf. Paris-aftalen fra 2015.

Ifølge IEA fortsætter udbygningen af de vedvarende energikilder i verdens I-lande, men den øgede vind-, hydro- og solkraftskapacitet er for nuværende slet ikke nok til at dække det produktionstab, som den udfasede kernekraft efterlader. IEA estimerer, at den vedvarende energikapacitet skal femdobles frem mod 2040 for at kunne håndtere efterspørgslen.

Mens verdens ledende økonomier i overvejende grad har kig på at sænke kernekraftens rolle, bygges der også nye værker rundt omkring. Samlet set står kernekraft for omkring 10 % af den globale energiproduktion i dag.