Nyt dansk-hollandsk kabel åbner til september

COBRA-kablet, et nyt 325 km langt transmissionskabel mellem Danmark og Holland, vil blive idriftsat fra og med 7. september i år.

Netværket af transmissionskabler mellem de europæiske lande bliver hele tiden udbygget, og nu er der udsigt til, at et nyt kabel kan blive taget i brug fra og med efteråret. Det drejer sig om det såkaldte COBRA-kabel, der går mellem Danmark og Holland, der ifølge de to landes TSO’er Energinet.dk og TenneT vil blive idriftsat 7. september i år.

Kablet, der er 325 km langt og går fra Esbjerg til den hollandske by Eemshaven, har en installeret kapacitet på 700 MW, og allerede fra 26. juni vil kablet blive testet, inden det starter driften op fra starten af september. Kablet ventes at ændre på priserne på det nordiske elmarked for det meste med højere nordiske elpriser til følge.

Med COBRA-kablets opstart er den samlede kapacitet for eksport af el fra Norden sydpå nu forbedret. Da Holland typisk har højere elpriser end Norden, vil elektriciteten på det nye kabel givetvis flyde sydpå det meste af tiden. Dette vil ikke mindst være tilfældet i perioder, hvor den hydrologiske situation i Norden er stærk, og der er overskud på hydrobalancen. Dog er der også den mulighed, at flowet vil være omvendt på dage, hvor især Tyskland producerer meget el fra egne vindmøller og solceller. Her vil COBRA-kablet også kunne bruges til at styre elektriciteten mod nord og dermed føre til lavere priser i Norden, hvilket især vil kunne være tilfældet i hydrologisk svage perioder i Norden.

Samlet set ventes kablet dog at medføre højere elpriser i Norden, og kablets start er da også allerede indkalkuleret i elpriserne for slutningen af 2019 og de kommende år. Eksporten af nordiske el ventes at stige yderligere i 2023, når Viking-kablet mellem Danmark og England, med en forventet kapacitet på 1400 MW, efter planen skal idriftsættes.