EU’s CO2-udledning faldt i 2018

Den globale efterspørgsel på energi steg med 2,3 % sidste år, den største stigning i et helt årti, lyder det fra en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur, IEA.

Den totale CO2-udledning fra EU’s ETS lande nåede i 2018 op på 1.679 milliarder tons, hvilket er 73 millioner tons – eller 4,2 % lavere end i 2017. Dette ifølge tal fra EU-Kommissionen, som finanskoncernen Refinitiv har analyseret for energinyhedssitet Montel. Den begrænsede udledning skyldes primært ifølge en analytiker fra Refinitiv primært et fald i forbruget af el og varme.

Udledningen fra el- og varme udgjorde i 2018 893 millioner tons, svarende til ca. halvdelen af den totale udledning i løbet af året. Det var et fald på 61 millioner tons, svarende til 6,4 % sammenlignet med niveauet fra 2017. Den stigende satsning på vedvarende energi rundt om i Europa er med til at presse kulsektoren ud af energimixet, og det medfører også faldende CO2-udledning. Også en tredobling af CO2-kvoteprisen i løbet af 2018 bidrog til den faldende udledning, ligesom et stærkt år for hydrokraften i Sydeuropa bidrog.

Mens elsektoren formår at skære kraftigt ned i CO2-udledningen, har industrien lidt sværere ved at føre med. Udledningen fra den industri, der er omfattet af ETS-systemet udgjorde i 2018 786 millioner tons, et fald på 1,5 % fra 2017. Det er værd at bemærke, at faldet fandt sted samtidig med, at EU’s BNP samtidig voksede med 1,9 %.

Faldet i CO2-udledning var noget større, end markederne havde regnet med, og medførte blandt andet, at kvotemarkedet oplevede en pludselig stigning mandag eftermiddag, efter tallene fra Kommissionen var blevet offentliggjort.